Uczniowie, którzy w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” odbyli kurs „Kadry i płace z Płatnikiem” mogą odbierać zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Koordynator projektu
Magdalena Gapińska