W ubiegły piątek aktorzy ze szkolnego koła teatralnego The English Drama Club udali się do Łodzi. Wyjazd obejmował zwiedzanie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, zwiedzanie Muzeum Kinematografii oraz udział w warsztatach teatralnych.

        Zajęcia warsztatowe zostały przygotowane i przeprowadzone przez pana Adama Wrzesińskiego, aktora, instruktora dramy i recytatora. Pan Adam posiada liczne nagrody indywidualne oraz zdobyte z Grupą Teatralną „Dziewięćsił”. Obecnie jest instruktorem dramy II stopnia, rozbudzając pasje młodych aktorów Grupy Teatralnej Yeta.

        Tematem warsztatów była drama oraz improwizacje nie-i werbalne w procesie kreowania postaci scenicznej w aspekcie indywidualnym i zbiorowym. Zajęcia składały się między innymi z ćwiczeń pomagających poprawić umiejętność skupiania się, ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych oraz poprawnej artykulacji. Młodzież skupiła się również na roli ciała aktora jako rezonatora i źródła dźwięku.  Kolejnymi etapami spotkania były improwizacje, scenki improwizowane oraz ćwiczenie typu : „Coś się stało”.

        Wyjazd ten był ostatnim elementem programu realizowanego w ramach projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią. Głównym celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na tworzenie i odbiór sztuki teatralnej poprzez przygotowanie i wystawienie przedstawienia „Madagascar”, które obejrzane zostało przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego.

        Przypomnijmy, że dzięki funduszom pozyskanym ze Starostwa na realizację zajęć pozalekcyjnych młodzież działająca w kole teatralnym mogła uczestniczyć w wielu wyjazdach studyjnych.  Wizyta w kino-teatrze Adria w Bydgoszczy, Teatrze Muzycznym w Poznaniu, czy udział w kilku warsztatach to niektóre z nich.

        Opiekunowie grupy, pani Joanna Betscher oraz pan Sławomir Chmielewski dziękują serdecznie wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w tak wielkie przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas, trud i poświęcenie przyniosły aktorom, charakteryzatorom i statystom radość i satysfakcję. Teraz pozostaje tylko zaprosić wszystkich chętnych do realizacji kolejnych wyzwań.

autor: Joanna Betscher