List Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych wakacji.