Fundacja Staszica, Starostwo Powiatu Nakielskiego i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica zapraszają na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w ZSP im. S. Staszica ul. Staszica 18 w Nakle nad Notecią w dniu 21.06.2018 o godzinie 15:30

Tematyka szkolenia:

Zmiany podatkowo-prawne 2018 w kontekście działalności NGO.

1. Konstytucja biznesu a działalność organizacji pozarządowych.
2. Split payment w rozliczeniach z kontrahentami.
3. Założenia projektu Ustawy o Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
4. Zmiany w Ustawie Pożytku Publicznym i o Wolontariacie.

Szkolenie poprowadzi: Paweł Gorecki

Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić najpóźniej w dniu 18.06.2018 mailowo: fundacjastaszica@wp.pl lub alicja.brzezinska@powiat-nakielski.pl, ze wskazaniem ilości osób uczestniczących.