23. marca 2019 r. w godzinach 900-1200 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica odbędą się Drzwi Otwarte, na które zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów, uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz rodziców.


        
        
        
        

Harmonogram:

930 – spotkanie w auli z uczniami klas trzecich gimnazjów

1030  – spotkanie w auli z uczniami klas ósmych szkół podstawowych

900-1200 – zwiedzanie szkoły – pokazy, konkursy, koła zainteresowań, rozgrywki sportowe, potyczki informatyczne.

————————————————————————————————————————–

W ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się następujące kierunki kształcenia:

- dla absolwentów gimnazjum:

4-letnie technikum kształcące w zawodzie:

- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik logistyk
- technik obsługi turystycznej
- technik organizacji reklamy
- technik handlowiec

3-letnie liceum ogólnokształcące

branżowa szkoła I stopnia

————————————————————————————————————————–

- dla absolwentów szkoły podstawowej:

5-letnie technikum kształcące w zawodzie:

- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik logistyk
- technik obsługi turystycznej
- technik organizacji reklamy
- technik handlowiec

4-letnie liceum ogólnokształcące

branżowa szkoła I stopnia

POMYŚL O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI! DOŁĄCZ DO NAS!