Dnia 27.05.2018 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej zorganizowało po raz kolejny imprezę plenerową pod hasłem „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”. Była to X edycja Jarmarku Św. Wawrzyńca.    Brał w niej udział również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica w Nakle nad Notecią.

        Na specjalnie  przygotowanym stoisku obsługiwanym przez uczniów Technikum Ekonomicznego oraz Technikum Obsługi Turystycznej wyłożono materiały obejmujące ofertę edukacyjną „Staszica” na rok szkolny 2018/2019.

        Opiekunowie Grażyna Kinderman, Justyna Bojewska, Karol Lizak oraz uczniowie omawiali kierunki kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik organizacji reklamy.

        Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów za zaproszenie i udostępnienie mam miejsca promocyjnego oraz naszym uczniom za  wspaniałą postawę, otwartość i uśmiech.

autor: Karol Lizak