W poniedziałek, 2. września, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie klas drugich, trzecich oraz czwartych o godz. 9.00 spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych, natomiast uczniowie rozpoczynający naukę z naszej szkole spotkali się w hali sportowej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pan Tomasz Miłowski, wicestarosta nakielski oraz Pani Beata Sobala, przewodnicząca prezydium rady rodziców.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali kolejno pan Dyrektor oraz pan Wicestarosta.

Tegoroczna inauguracja była pod wieloma względami wyjątkowa. Po pierwsze zmianie uległa nazwa szkoły, tak więc uczniowie rozpoczęli naukę w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle n. Not. Po drugie jeszcze nigdy nauki w naszej szkole nie rozpoczynało 11 oddziałów klas pierwszych oraz aż 293 uczniów tych klas. Wreszcie do klas pierwszych trafili ostatni absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci zreformowanej szkoły podstawowej.

Wszystkim uczniom, nie tylko tym, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły, życzymy samych sukcesów oraz wielu radosnych chwil spędzonych w „Staszicu”.