INFORMACJA O NABORZE w ramach Projektu” EduAkcja w technikach” na rok szkolny 2016/2017

Informacja o naborze dla uczniów         Informacja o naborze dla nauczycieli

Regulamin naboru dla uczniów         Regulamin naboru dla nauczycieli

uczniowie-deklaracja uczestnictwa w projekcie         nauczyciele-deklaracja uczestnictwa w projekcie

uczniowie-Formularz zgłoszeniowy-po zmianie         nauczyciele-Formularz zgłoszeniowy-po zmianach

uczniowie-ankieta dotycząca dodatkowych kryteriów

uczniowie-ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZNIA I ZAWODZIE