Komunikat z dnia 08.05.2019 r.

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  o  zapoznanie się z harmonogramem potwierdzającym  kwalifikacje w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2019

Harmonogram  egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2019 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman