11 marca 2019 roku odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny na etapie szkolnym.

        Uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań rozszerzonej odpowiedzi, które obejmowały zagadnienia z działów: geometria analityczna, liczby rzeczywiste, funkcja kwadratowa, funkcje trygonometryczne i stereometria. Za każde zadanie można było uzyskać 6 punktów, a na rozwiązanie zadań mieli 120 minut. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:  Krzysztof Rakowski, Paweł Górecki, Bartosz Ożga i Maciej Dobosz. Gratulujemy!

        W konkursie uczestniczyło 10 uczniów klas maturalnych. Klasę IV a reprezentował Mateusz Kulesza i Juliusz Wiland, klasę IV b – Agata Pyszka, klasę IV c – Paweł Górecki, a klasę IV e – Maciej Dobosz, Mikołaj Dreger,  Arkadiusz Frasz, Maciej Lemańczyk, Bartosz Ożga i Krzysztof Rakowski.

        Konkurs przeprowadziła pani Dorota Banaszak przy współpracy z nauczycielami matematyki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu matematycznego!

autor: Dorota Banaszak