20 kwietnia uczniowie Technikum Informatycznego uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy.

        Młodzież wysłuchała ciekawego wykładu na temat “Kopiowania rzeczywistości – wydruk 3D” – przygotowane przez dr hab. inż. M. Macko, następnie w podziale na grupy laboratoryjne uczniowie wzięli aktywny udział w zajęciach o tematyce: „Nowoczesne metody projektowania mechatronicznego” – prowadzone przez dr hab. inż. M. Macko, „Inteligencja w sieci – protokoły routingu” – przygotowane przez mgr inż. P. Żmudzińskiego, “Projektowanie nowoczesnych stron WWW” – prowadzone przez dr inż. M. Piechowiaka oraz “Do czego programowanie ?“, których przygotowaniem zajął się dr inż. P. Kotlarz.

        Dzięki współpracy z Instytutem młodzież może poznawać wszechstronne zastosowanie informatyki, kształtować  nawyki zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę oraz przygotowane zajęcia.

autor: Anna Otrembska