W dniach 7. i 14. listopada, w ramach zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, odbył się kurs obsługi kas fiskalnych.

Podczas przeprowadzonych zajęć uczestnicy zapoznali się przeznaczeniem kas oraz nauczyli ich obsługi. Zajęcia miały na celu zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie ewidencjonowania sprzedaży,  definiowania towarów, raportowania oraz zastosowania elementów pomocniczych, takich jak czytniki kodów.

Kurs skierowany był do uczniów, których plan nauczania nie obejmuje zajęć dot. obsługi kas.

Zajęcia zorganizowali i przeprowadzili p. Michał Hopfinger oraz p. Tomasz Hopfinger

Materiał: Tomasz Hopfinger