W 2005 roku otrzymaliśmy z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego  

Certyfikat  SZKOŁY Z KLASĄ. 

——————————————————————– 

 

——————————————————————–

Certyfikat ten przyznawany jest tylko tym szkołom, które w swojej pracy kierują się następującymi zasadami:

Zasada 1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia

„Szkoła z klasą wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe” 

Zasada 2: – Szkoła ocenia sprawiedliwie

„Szkoła z klasą sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania”

Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat

„Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić”

Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości

„Szkoła z klasą rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego”

Zasada 5: Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat

„Szkoła z klasą pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera”

 Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości

„Szkoła z klasą przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury”