l.p. tytuł, Imię nazwisko stanowisko realizowany przedmiot
1 mgr Dariusz Betscher Dyrektor ZSP - j. niemiecki
2 mgr Wioletta Traczyk V-ce dyrektor ZSP - język polski, wiedza o kulturze
3 mgr Grażyna Kinderman Kierownik szkolenia praktycznego - przedmioty ekonomiczne
4 Pedagog szkolny - pedagog szkolny
5 mgr Dorota Banaszak nauczyciel - matematyka
6 mgr Piotr Benenowski nauczyciel - przedmioty ekonomiczne
7 mgr Joanna Betscher nauczyciel - j. niemiecki, – j. angielski
8 mgr Tatiana Borowczyk-Sobczak nauczyciel - geografia, przedmioty informatyczne, przedmioty turystyczne
9 mgr Krzysztof Borus nauczyciel - historia, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
10 mgr Tomasz Bzdawka nauczyciel - matematyka
11 mgr Sławomir Chmielewski nauczyciel - przedmioty informatyczne
12 mgr Maciej Daniel nauczyciel - przedmioty informatyczne
13 mgr Monika Daniel nauczyciel - j. angielski
14 Krzysztof Dobosz nauczyciel - przedmioty logistyczne
15 mgr Małgorzata Fedec nauczyciel - fizyka, chemia, przedsiębiorczość, matematyka
16 mgr Magdalena Gapińska nauczyciel - język polski
17 mgr Jolanta Gryko nauczyciel - przedmioty informatyczne
18 mgr Michał Hopfinger nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, informatyczne
19 mgr Tomasz Hopfinger nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, przedmioty logistyczne
20 mgr Czesław Jakóbczyk nauczyciel - prawo i postępowanie administracyjne
21 mgr Justyna Jamnik-Bojewska nauczyciel - j. niemiecki
22 mgr Dorota Januszewska nauczyciel - matematyka
23 mgr Grażyna Jaskólska nauczyciel - wychowanie fizyczne
24 mgr Tomasz Kowalski nauczyciel - biologia, przedmioty logistyczne
25 mgr Karol Lizak nauczyciel - przedmioty turystyczne
26 mgr Dariusz Malikowski nauczyciel - wychowanie fizyczne
27 mgr Ireneusz Matczak nauczyciel - przedmioty informatyczne
28 mgr Tomasz Meliński nauczyciel - religia
29 mgr Agnieszka Michalska nauczyciel - matematyka
30 mgr Justyna Narożna nauczyciel - język polski, wiedza o kulturze
31 mgr inż. Anna Otrembska nauczyciel - przedmioty informatyczne, matematyka
32 mgr Monika Pilarska nauczyciel - j. niemiecki
33 mgr Rafał Popowski nauczyciel - j. angielski
34 mgr Agnieszka Poskrop nauczyciel - bibliotekarz
35 mgr Agnieszka Rotkiewicz nauczyciel - przedmioty informatyczne, przedmioty ekonomiczne
36 mgr Monika Rydzyńska nauczyciel - j. angielski
37 mgr Michał Stachowski nauczyciel - wychowanie fizyczne
38 mgr Emilia Szamara nauczyciel - przedmioty ekonomiczne
39 mgr Witold Szarszewski nauczyciel - historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
40 mgr Marzena Tomczak nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, doradztwo zawodowe
41 mgr Wojciech Tyborski nauczyciel - przedmioty turystyczne
42 mgr Ewa Welker nauczyciel - wychowanie fizyczne
43 mgr Aleksandra Wybrańska nauczyciel - chemia
44 ks. mgr Michał Zawartowski nauczyciel - religia