Harmonogram egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w  poszczególnych zawodach w roku szkolnym 2017/2018

sesja zimowa sesja letnia
A.22
TH kl. IV
A.18
TH kl. III
E.14
TI kl. IV
A.30
TL kl.  II
A.36
TE kl. IV
A.31
TL kl. III
T.14
TOT kl.  IV
E.12
TI kl. II
A.32
TL kl. IV
E.13
TI kl. III
A.35
TE  kl. III
T.13
TOT kl. III
A.26
TOR kl. III

Harmonogram egzaminu zawodowego- sesja zimowa 2017/2018

Część pisemna we wszystkich kwalifikacjach                             11 stycznia 2018 r.

Część praktyczna w kwalifikacjach „w”, „wk”, „dk”

Nr kalif.

Nazwa kwalifikacji

Liczba osób

Czas  wykon Proponowana data egzam.
A.22 Prowadzenie działalności handlowej 7/7 180/”dk” 17.01.2017 r.
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 44/44 120/”d” 10.01.2018 r.
A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

21/21 180/”dk” 18-19.01.2018 r.
A.36 Prowadzenie rachunkowości 27/29 180/”dk” 18-19.01.2018 r.
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 24/24 150/”dk” 14-15.01.2018 r.
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 21/22 150/”d” 10.01.2018 r.
X X 144/147 X X