Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r.

(plik PDF)

=============================================================