Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik ekonomista 331403A.35, A.36 (aktualizacja)

Technik handlowiec 522305A.18 (aktualizacja)

Technik informatyk 351203E.12, E.13, E.14 (aktualizacja)

Technik logistyk 333107

Technik organizacji reklamy 333906

Technik obsługi turystycznej 422103

Aktualizacja wspólna – dla wszystkich informatorów + załączniki