Egzaminy zawodowe

Egzaminy poprawkowe!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji.

Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w sesji zimowej w miesiącach styczeń – luty 2019.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie  8.09.2018 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego

Komentarze są wyłączone więcej...

Odbiór świadectw i dyplomów!

Informujemy, że odbiór  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy od 3 września 2018 r. od godziny 10:00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Zapraszamy z dowodem osobistym !

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Dyplomy technika do odbioru!

        Tegorocznych absolwentów technikum zapraszamy 25.05.2018 r. od godz. 9.00 do kierownika szkolenia praktycznego  w celu odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Aby odebrać dokument, należy przedstawić dowód tożsamości. Jednocześnie informujemy, że dyplom otrzymują absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy w danym zawodzie (technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik logistyk)

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Egzamin zawodowy – Informacja.

Po przeprowadzonej w styczniu i lutym sesji egzaminacyjnej, świadectwa można odbierać w dniach 26.03-28.03.2018 r. w godzin 8.00 – 10.15.

Deklaracje zdających, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018 r. i nie zdali go, przyjmowane będą od dnia 23.03 do 28.03.2018 r. w godzin 8.00 – 10.15.

Powyższe sprawy załatwiane będą w gabinecie Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu

Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej  w następujących kwalifikacjach: A.22,  A.35,   A.36,   A.32,   E.14,   T.14.
o odbiór indywidualnego harmonogramu zdającego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Dodatkowe terminy egzaminów kwalifikacyjnych!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji  w następujących kwalifikacjach:

A.18, A.30, A.31, E.12, E.13, T.13

Egzaminy wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną przeprowadzone w sesji letniej .
Sesja letnia została zaplanowana przez OKE w Gdańsku w miesiącach: czerwiec-lipiec 2018 roku.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego

Komentarze są wyłączone więcej...

Poprawkowe egzaminy kwalifikacyjne !

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy nie zdali egzaminów kwalifikacyjnych      w poprzednich sesjach egzaminacyjnych o składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów  poprawkowych w następujących kwalifikacjach: A.22,  A.35,   A.36,   A.32,   E.14,   T.14. Egzaminy poprawkowe wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną przeprowadzone w sesji zimowej.

Sesja zimowa została zaplanowana przez OKE  w Gdańsku w miesiącach:  styczniu i lutym 2018 roku.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do dnia 9 września 2017 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat CKE- egzamin zawodowy czerwiec- lipiec 2017.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

część pisemna: KOMUNIKAT CKE

część praktyczna: KOMUNIKAT CKE

Komentarze są wyłączone więcej...

Dyplomy technika do odbioru.

        Tegorocznych absolwentów technikum zapraszamy do kierownika szkolenia praktycznego  w celu odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Aby odebrać dokument, należy przedstawić dowód tożsamości. Jednocześnie informujemy, że dyplom otrzymują absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy w danym zawodzie (technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik logistyk)

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Informacja dotycząca wyników egzaminów zawodowych

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 31 marca 2017r.

Termin przekazania szkołom dyplomów: 31 marca 2017 r.

Termin i miejsce wydania zdającym dyplomów: 31 marca 2017 r. od godziny 1000
u Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja Infomat | Design Templates Next | Powered by WordPress