Egzaminy zawodowe

Uwaga uczniowie i absolwenci !

Komunikat z dnia 21.02.2019 r.

     Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  o  zapoznanie się z komunikatem  dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2019 Harmonogram  egzaminów  znajduje się również w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga! Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Komunikat z dnia 15.01.-2019 r.
w sprawie złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminów w sesji 2 ( czerwiec – lipiec 2019 ) o składanie deklaracji jeżeli tego nie uczynili. Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie  do 01.02.2019 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Deklarację można pobrać tutaj

Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Komunikat z dnia 02 stycznia 2019 r . w sprawie  egzaminu w zawodzie.

Zapraszam  wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej: styczeń – luty  2019   o  ponowne  zapoznanie się z obowiązującym harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram  egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami. Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałow i przyborów na egzamin w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z dnia 3.12.2018 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji styczeń-luty 2019

W części pisemnej
W części praktycznej

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci! Komunikat z dnia 07.12.2018

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej: styczeń – luty  2019 o zapoznanie się z obowiązującym harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Egzaminy poprawkowe!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji.

Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w sesji zimowej w miesiącach styczeń – luty 2019.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie  8.09.2018 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego

Komentarze są wyłączone więcej...

Odbiór świadectw i dyplomów!

Informujemy, że odbiór  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy od 3 września 2018 r. od godziny 10:00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Zapraszamy z dowodem osobistym !

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Dyplomy technika do odbioru!

        Tegorocznych absolwentów technikum zapraszamy 25.05.2018 r. od godz. 9.00 do kierownika szkolenia praktycznego  w celu odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Aby odebrać dokument, należy przedstawić dowód tożsamości. Jednocześnie informujemy, że dyplom otrzymują absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy w danym zawodzie (technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik logistyk)

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Egzamin zawodowy – Informacja

Po przeprowadzonej w styczniu i lutym sesji egzaminacyjnej, świadectwa można odbierać w dniach 26.03-28.03.2018 r. w godzin 8.00 – 10.15.

Deklaracje zdających, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018 r. i nie zdali go, przyjmowane będą od dnia 23.03 do 28.03.2018 r. w godzin 8.00 – 10.15.

Powyższe sprawy załatwiane będą w gabinecie Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu

Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej  w następujących kwalifikacjach: A.22,  A.35,   A.36,   A.32,   E.14,   T.14.
o odbiór indywidualnego harmonogramu zdającego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Dodatkowe terminy egzaminów kwalifikacyjnych!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji  w następujących kwalifikacjach:

A.18, A.30, A.31, E.12, E.13, T.13

Egzaminy wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną przeprowadzone w sesji letniej .
Sesja letnia została zaplanowana przez OKE w Gdańsku w miesiącach: czerwiec-lipiec 2018 roku.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego

Komentarze są wyłączone więcej...

Poprawkowe egzaminy kwalifikacyjne !

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy nie zdali egzaminów kwalifikacyjnych      w poprzednich sesjach egzaminacyjnych o składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów  poprawkowych w następujących kwalifikacjach: A.22,  A.35,   A.36,   A.32,   E.14,   T.14. Egzaminy poprawkowe wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną przeprowadzone w sesji zimowej.

Sesja zimowa została zaplanowana przez OKE  w Gdańsku w miesiącach:  styczniu i lutym 2018 roku.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do dnia 9 września 2017 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D