Komunikaty

Życzenia Bożonarodzeniowe

Komentarze są wyłączone więcej...

Miłosz Bolewski wśród najlepszych

Dnia 2. grudnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy za swoje wyniki w nauce otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczał pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Wśród wyróżnionych znalazł się Miłosz Bolewski, uczeń klasy IV e technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Miłosz uzyskał w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen spośród wszystkich uczniów naszej szkoły. GRATULUJEMY!

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Kolejne wyróżnienie dla pracowników Staszica

Dnia 22. listopada 2019 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Dwoje naszych pracowników, w uznaniu ich zasług dla krzewienia krwiodawstwa, otrzymało pamiątkowe serca. To ogromne wyróżnienie dla naszej społeczności, a w szczególności dla Pani Marty Lewandowskiej, specjalistki ds. kadrowo-płacowych oraz Pana Sławomira Chmielewskiego, naszego nauczyciela. (czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Wyróżnienie dla Staszica

Dnia 12. listopada 2019 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów 100-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podczas uroczystości w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, wysiłek wielu nauczycieli i uczniów naszej szkoły, uhonorowani zostaliśmy medalem Przyjaciel Dziecka, wręczanym z okazji rocznicy powstania TPD.

Ponadto pani Małgorzata Sass-Jakóbczyk, nasz szkolny pedagog, otrzymała przyznaną w ubiegłym roku odznakę Przyjaciel Dziecka TPD. Gratulujemy wyróżnienia.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Uczniowie „Staszica” na grobach kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

Jak co roku, uczniowie Zespołu Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią uczcili pamięć nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły, którzy spoczywają na nakielskim cmentarzu. W tym roku inicjatorem był Samorząd Uczniowski, Drużyna Harcerska im. Ireny Sendlerowej, dyrektor Dariusz Jan Betscher oraz nauczyciele p. Krzysztof Borus i p. Karol Lizak. Młodzież, jak co roku, zapaliła znicze i wykonała okolicznościowe kartki, które zostały położone na każdym odwiedzanym grobie.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Podziękowania

W związku z upływem kadencji Samorządu Uczniowskiego kierujemy słowa uznania i podziękowania dla Julii Płotki, Soni Sprenger oraz Mikołaja Budnika.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 22 października 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica.  Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos. (czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY!

W dniu 15. października 2019 r. (wtorek)
zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nr lekcji Czas trwania
0. 7.30-7.55
1. 8.00-8.25
2. 8.30-8.55
3. 9.00-9.25
4. 9.30-9.55
5. 10.05-10.30
6. 10.35-11.00
7. 11.05-11.30
8. 11.35-12.00
9. 12.05-12.30
Komentarze są wyłączone więcej...

Odbiór świadectw i dyplomów!

        Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019 będzie możliwy od 2 września 2019 r. od godziny 10:00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Zapraszamy z dowodem osobistym !

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarła ś.p. Elżbieta Konstancja Sobczak

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła ś.p. Elżbieta Konstancja Sobczak.
Zmarła była do 2007 r. pracownikiem  naszej szkoły, zatrudniona
na stanowisku kierownika administracyjno-gospodarczego.
Pogrzeb zmarłej odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 roku (środa) o godz. 1400 na cmentarzu parafialnym w Nakle nad Notecią przy ul. Bohaterów. Różaniec o godz. 1330

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga – absolwenci gimnazjów

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Uprzejmie informujemy, iż dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasie technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji turystyki dla absolwentów gimnazjów.

Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły. W razie większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc, o przyjęciu do szkoły decydować będzie liczba punktów ustalona na podstawie osiągnięć kandydata.

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga! Lekarz Medycyny Pracy.

Nowo przyjęci uczniowie zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń od Lekarza Medycyny Pracy.

Adres:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Mieczysława Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-14.30
Rejestracja telefoniczna 9.00-12.00
tel. 52 341 94 04
tel. 52 341 94 70

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D