Realizowane projekty

Program edukacyjny Lean Thinking dla ekonomistów

        W całej Polsce szkoły, uczelnie i przedsiębiorstwa biorą udział we wspólnym programie “Młody Lean Lider”. Menagerowie i Lean Thinkerzy dzielą się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

(czytaj dalej…)


Podsumowanie Projektu „Równolatkowie Niepodległej Polski”

     W dniu  19.12.2018 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pt. „Równolatkowie niepodległej Polski”. W realizacji projektu brali udział uczniowie klas 1-4. Był on prowadzony od kwietnia do grudnia 2018 r.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

INFORMACJA O NABORZE w ramach Projektu ”EduAkcja w technikach”

Rozpoczynamy rekrutację uczniów na kurs
prawa jazdy KAT.B dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk – 5 osób

Przewidywany termin realizacji kursów marzec – październik 2018

(czytaj dalej…)


Na tropach śladów odbudowy niepodległej Polski

        W ramach projektu ,, Równolatkowie Niepodległej”, który realizowany jest przez uczniów ZSP im. S. Staszica przy wsparciu finansowym i pod patronatem Starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią , wybraliśmy się na wycieczkę do Lublina oraz Warszawy. Odbywała się ona w dniach 17 – 21 września 2018 r. Celem wyjazdu było odszukanie śladów przeszłości związanych z odbudową niepodległej Rzeczypospolitej przed stu laty.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

“Z nurtem i pod prąd – czwarta edycja”

        Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w spływie kajakowym organizowanym przez Fundację Staszica, w ramach projektu dofinansowanego przez Powiat Nakielski. Nadzór, bezpieczeństwo oraz dobre rady zapewnili instruktorzy kajakarstw z Koła Turystów Górskich im. Klimka Bachledy.
Komentarze są wyłączone więcej...

Informatycy na kursie „CISCO IT Essentials”

        Podobnie jak  w zeszłym roku, końcówka wakacji i tym razem oznaczała dla grupy uczniów Technikum Informatycznego ze Staszica możliwość wzięcia udziału w prestiżowym kursie „CISCO IT Essentials” organizowanym przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kurs był nagrodą za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, a finansowany w całości w ramach projektu „EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe). Taka forma wsparcia dla uczniów Staszica będzie realizowana jeszcze w 2019 roku.

(czytaj dalej…)


Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana

        Od kilku miesięcy uczniowie ZSP im. S Staszica w Nakle w ramach projektu z języka polskiego pracowali nad realizacją filmu na podstawie ballady Lilije Adama Mickiewicza. Wybór tekstu był nieprzypadkowy – uczniowie szkół średnich w klasie drugiej zajmują się głównie literaturą romantyzmu, a twórcy filmu to właśnie uczniowie klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Realizacja projektu wiązała się z wykorzystaniem nie tylko  wiedzy o literaturze, ale także w związku z przygotowaniem filmu  od strony technicznej – wiedzy z zakresu technologii komputerowej.

(czytaj dalej…)


„Ekonomiści”, „Logistycy”, „Turystycy” i „Reklama” wzięli udział w Dniu Portugalii

        W minionym tygodniu, uczestnicy projektu Fundacji Staszica „Dobry projekt – dobra szkoła!”, dofinansowanego ze środków POWER, w auli ZSP im. Staszica, spotkali się na podsumowaniu projektu!

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”

        Uczniowie, którzy w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” odbyli kurs „Kadry i płace z Płatnikiem” mogą odbierać zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Koordynator projektu
Magdalena Gapińska


„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”

        Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w płatnych stażach mogą pobierać kwestionariusze i zaświadczenia potrzebne do ich realizacji w sali nr5

Koordynator projektu
Magdalena Gapińska


„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”

        Dnia 29 maja w ramach realizacji projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie płatnych staży. Pani Aleksandra Piątkowska – Latoś przedstawiła uczniom, kształcącym się w zawodzie technik handlowiec, oferty atrakcyjnych staży wakacyjnych. Zapoznała z warunkami zawarcia umowy i nakreśliła obowiązki stażysty. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji firm. Efektem spotkania są deklaracje uczniów o uczestnictwie w stażach.

Koordynator projektu

Magdalena Gapińska


“Z nurtem i pod prąd – czwarta edycja” relacja ze spływu kajakowego

        W dniu 20.05.2018 odbył się spływ realizowany przez Fundację Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica w ramach projektu “Z nurtem i pod prąd – czwarta edycja” dofinansowanego przez powiat nakielski. Nadzór, bezpieczeństwo oraz pomoc zapewnili instruktorzy kajakarstwa z Koła Turystów Górskich im. Klimka Bachledy.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D