Zarządzenia I Komuniakty Dyrektora Szkoły

Ogłoszenie – wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Zgodnie z przyjętą uchwałą RP z dnia 24.01.2017 zostają wprowadzone ujednolicone
wzory USPRAWIEDLIWIEŃ i ZWOLNIEŃ.

Druki dostępne w menu strony: “Wzory usprawiedliwień i zwolnień”


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA 2016 O GODZINIE 9.30

OBOWIĄZUJE UROCZYSTY STRÓJ SZKOLNY.


O GODZ. 8.00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA.

==================================


SPOTKANIE Z RODZICAMI.

14 KWIETNIA (CZWARTEK} O GODZ. 17.00 ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS I, II i III TECHNIKUM Z WYCHOWAWCAMI.


Z a r z ą d z e n i e Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.


Z a r z ą d z e n i e  Nr 5/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 25 lutego 2016r.

I.      W związku z dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od  29 lutego  – do 02  marca 2016r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

 1. W dniach od  29 lutego  – do 02  marca 2016r.  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przy ul. Staszica 18, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
 2. Wszyscy uczniowie, którzy będą uczestniczyli w rekolekcjach  przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do szkoły.  Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
 3. Wszyscy Ci uczniowie, którzy nie będą brali udziału w rekolekcjach  mogą mieć  zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze jeśli  zgłoszą się  o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły . Otrzymają tam informację do jakiej klasy mają się udać  na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 ..

II.      Ponieważ w dniach:  od  29 lutego  – do 02  marca 2016r.  nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam  o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do szkoły i w powrotnej drodze do domu, w tym przede wszystkim o tym, że:

 • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
 • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
 • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

III.      Do szkoły wracamy we środę, tj. 03 marca.Zarządzenie Nr 7/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 30 kwietnia 2015r.

I.   Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2015r. w następujący sposób:

 1. Młodzież klas pierwszych, drugich oraz kl. 3b,c,d,e – w terminie od  04.05 do 06.05.2015r. nie będzie miała zajęć w szkole. Młodzież ta rozpocznie zajęcia począwszy od czwartku 07.05.2015r. wg nowego planu lekcji oraz planów na zastępstwa określanego na każdy kolejny dzień przez wicedyrektora szkoły i zamieszczanego w gablocie na pierwszym piętrze w szkole oraz na stronieWWW.staszic.info / zastępstwa.

II.    Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w terminach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń wicedyrektora szkoły

III.   Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie WWW.oke.gda.pl ). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń tego typu.

IV.   Podczas trwania egzaminu zabrania się rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.

V.    Egzaminy matury ustnej odbywać się będą wg harmonogramu i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.

VI.   Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.
Młodzież klas młodszych informujemy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych od nauki.

Alicja Czubak


Z a r z ą d z e n i e  Nr 5/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 08 kwietnia 2015r.

Zarządza się na dzień 11 kwietnia 2015r. tj. sobotę zmianę organizacji pracy szkoły w następujący sposób:

1. W sobotę  dnia 11 kwietnia 2015r. odbywać się będą dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum   zajęcia lekcyjne z piątku  05 czerwca 2015r. według nowego planu lekcji przekazanego przez wychowawców.

2.  Zarządzenie nie dotyczy uczniów klas maturalnych.


Najlepsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich Łask
od Zmartwychwstałego Pana Jezusa
Państwu oraz Państwa Najbliższym życzy
Dyrekcja

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Z a r z ą d z e n i e  Nr 3/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 23 marca 2015r.

I.      W związku z wiosenną przerwą świąteczną oraz dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od 30 marca  – do 08 kwietnia 2015r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

 1. W dniach: 30 i 31  marca oraz  01. kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przy ul. Staszica 18, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
 2. Wszyscy uczniowie, których Rodzice ( prawni opiekunowie) podpisali się pod informacją przekazaną przez wychowawców klas przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do szkoły.  Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
 3. Wszyscy Ci uczniowie, których Rodzice (prawni opiekunowie) nie podpisali się na kartkach dostarczonych przez wychowawców oraz uczniowie, którzy nie zwrócili wychowawcy kartek – zgłoszą się w dniach 30 i 31 marca oraz 01 kwietnia o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły i udadzą się na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 przez nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły.

II.      Ponieważ w dniach: 30 marca -01.04.2015r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do szkoły i w powrotnej drodze do domu, w tym przede wszystkim o tym, że:

 • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
 • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
 • Podczas trwania nauk w Kościele nie wychodzimy i nie wybiegamy z niego na ulicę.
 • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

III.      Dni od 30 marca  – do 07 kwietnia 2015r. są dniami  wolnymi od nauki szkolnej. Do szkoły wracamy we środę, tj. 08 kwietnia.


ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA O GODZINIE 9.15

INAUGURACJA DLA KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLNEJ AULI,

DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW W KLASACH.

O GODZINIE 8.00 – MSZA ŚWIĘTA

W KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W NAKLE


Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 29 kwietnia 2014r.

I.   Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2014r. w następujący sposób:

 1. Młodzież klas pierwszych, drugich oraz kl. 3c,d,e – w terminie od  05.05 do 07.05.2014r. nie będzie miała zajęć w szkole. Młodzież ta rozpocznie zajęcia począwszy od czwartku 08.05.2014r. wg nowego planu lekcji oraz planów na zastępstwa określanego na każdy kolejny dzień przez wicedyrektora szkoły i zamieszczanego w gablocie na pierwszym piętrze w szkole oraz na stronie WWW.staszic.info / zastępstwa.

II.    Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w terminach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń wicedyrektora szkoły

III.   Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i     pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie WWW.oke.gda.pl ). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń tego typu.

IV.   Podczas trwania egzaminu zabrania rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.

V.    Egzaminy matury ustnej odbywać się będą wg harmonogramu i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.

VI.   Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.
Młodzież klas młodszych informujemy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych od nauki.

Alicja Czubak


Z a r z ą d z e n i e Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Z a r z ą d z e n i e  Nr 2/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 10 kwietnia 2014r.

I.      W związku z wiosenną przerwą świąteczną oraz dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od 14 – do 16 kwietnia 2014r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

 1. W dniach: 14 i 15  kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przy ul. Staszica 18, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
 2. Dnia 16  kwietnia 2014r. w Parafii P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, przy ul. Kościelnej 6, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00  odbędzie się msza święta dla młodzieży w ramach rekolekcji wielkopostnych.
 3. Wszyscy uczniowie, których Rodzice ( prawni opiekunowie) podpisali się pod informacją przekazaną przez wychowawców klas przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do  szkoły lub dnia 16 kwietnia bezpośrednio do Kościoła i tam podpiszą się na liście obecności. Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
 4. Wszyscy Ci uczniowie, których Rodzice (prawni opiekunowie) nie podpisali się na kartkach dostarczonych przez wychowawców oraz uczniowie, którzy nie zwrócili wychowawcy kartek – zgłoszą się w dniach 14, 15 i 16 kwietnia o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły i udadzą się na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 przez nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły.

II.      Ponieważ w dniach: 14-16.04.2014r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do szkoły lub do  Kościoła i w powrotnej drodze do domu, a także podczas trwania nauk w Kościele, w tym przede wszystkim o tym, że:

 • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
 • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
 • Podczas trwania nauk w Kościele nie wychodzimy i nie wybiegamy z niego na ulicę.
 • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

III.      Dni od 14 – do 16 kwietnia 2014r. są dniami  wolnymi od nauki szkolnej. Do szkoły wracamy we środę, tj. 17 kwietnia.

Alicja Czubak


Administracja Infomat | Design Templates Next | Powered by WordPress