Zarządzenia I Komuniakty Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Z a r z ą d z e n i e  Nr 3/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 23 marca 2015r.

I.      W związku z wiosenną przerwą świąteczną oraz dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od 30 marca  – do 08 kwietnia 2015r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

 1. W dniach: 30 i 31  marca oraz  01. kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przy ul. Staszica 18, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
 2. Wszyscy uczniowie, których Rodzice ( prawni opiekunowie) podpisali się pod informacją przekazaną przez wychowawców klas przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do szkoły.  Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
 3. Wszyscy Ci uczniowie, których Rodzice (prawni opiekunowie) nie podpisali się na kartkach dostarczonych przez wychowawców oraz uczniowie, którzy nie zwrócili wychowawcy kartek – zgłoszą się w dniach 30 i 31 marca oraz 01 kwietnia o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły i udadzą się na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 przez nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły.

II.      Ponieważ w dniach: 30 marca -01.04.2015r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do szkoły i w powrotnej drodze do domu, w tym przede wszystkim o tym, że:

 • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
 • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
 • Podczas trwania nauk w Kościele nie wychodzimy i nie wybiegamy z niego na ulicę.
 • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

III.      Dni od 30 marca  – do 07 kwietnia 2015r. są dniami  wolnymi od nauki szkolnej. Do szkoły wracamy we środę, tj. 08 kwietnia.


ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA O GODZINIE 9.15

INAUGURACJA DLA KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLNEJ AULI,

DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW W KLASACH.

O GODZINIE 8.00 – MSZA ŚWIĘTA

W KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W NAKLE


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 27 CZERWCA 2014 O GODZINIE 9.15

NA BOISKU SZKOLNYM (W RAZIE NIEPOGODY W SZKOLNEJ AULI).

OBOWIĄZUJE UROCZYSTY STRÓJ SZKOLNY.

O GODZ. 8.00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA.

==================================

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH – 27.06.2014 r. od godz. 10.30

w gabinecie wicedyrektora.


Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 29 kwietnia 2014r.

I.   Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2014r. w następujący sposób:

 1. Młodzież klas pierwszych, drugich oraz kl. 3c,d,e – w terminie od  05.05 do 07.05.2014r. nie będzie miała zajęć w szkole. Młodzież ta rozpocznie zajęcia począwszy od czwartku 08.05.2014r. wg nowego planu lekcji oraz planów na zastępstwa określanego na każdy kolejny dzień przez wicedyrektora szkoły i zamieszczanego w gablocie na pierwszym piętrze w szkole oraz na stronie WWW.staszic.info / zastępstwa.

II.    Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w terminach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń wicedyrektora szkoły

III.   Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i     pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie WWW.oke.gda.pl ). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń tego typu.

IV.   Podczas trwania egzaminu zabrania rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.

V.    Egzaminy matury ustnej odbywać się będą wg harmonogramu i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.

VI.   Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.
Młodzież klas młodszych informujemy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych od nauki.

Alicja Czubak


Z a r z ą d z e n i e Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Z a r z ą d z e n i e  Nr 2/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 10 kwietnia 2014r.

I.      W związku z wiosenną przerwą świąteczną oraz dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od 14 – do 16 kwietnia 2014r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

 1. W dniach: 14 i 15  kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przy ul. Staszica 18, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
 2. Dnia 16  kwietnia 2014r. w Parafii P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, przy ul. Kościelnej 6, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00  odbędzie się msza święta dla młodzieży w ramach rekolekcji wielkopostnych.
 3. Wszyscy uczniowie, których Rodzice ( prawni opiekunowie) podpisali się pod informacją przekazaną przez wychowawców klas przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do  szkoły lub dnia 16 kwietnia bezpośrednio do Kościoła i tam podpiszą się na liście obecności. Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
 4. Wszyscy Ci uczniowie, których Rodzice (prawni opiekunowie) nie podpisali się na kartkach dostarczonych przez wychowawców oraz uczniowie, którzy nie zwrócili wychowawcy kartek – zgłoszą się w dniach 14, 15 i 16 kwietnia o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły i udadzą się na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 przez nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły.

II.      Ponieważ w dniach: 14-16.04.2014r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do szkoły lub do  Kościoła i w powrotnej drodze do domu, a także podczas trwania nauk w Kościele, w tym przede wszystkim o tym, że:

 • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
 • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
 • Podczas trwania nauk w Kościele nie wychodzimy i nie wybiegamy z niego na ulicę.
 • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

III.      Dni od 14 – do 16 kwietnia 2014r. są dniami  wolnymi od nauki szkolnej. Do szkoły wracamy we środę, tj. 17 kwietnia.

Alicja CzubakWYWIADÓWKA

W czwartek – 14 listopada 2013r. o godz. 17/00 odbędą się spotkania wychowawców wszystkich  klas  z rodzicami .


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

- 6 września (piątek) o godz. 16.00


KOMUNIKAT

RADA PEDAGOGICZNA – ANALITYCZNA I INAUGURACYJNA

ODBĘDZIE SIĘ  30.08.2013 r.(PIĄTEK) O GODZ. 9.00

=====================================

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

WYWIESZONY JEST NA 1 PIĘTRZE (OBOK GABINETU P. V-CE DYREKTOR)

============================================

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

30 sierpnia 2013 r. (piątek) od godz. 11.30


Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mają prawo do korzystania z bezpłatnych porad lekarskich…

Absolwenci  Szkół  Ponadgimnazjalnych mają prawo do korzystania z bezpłatnych porad lekarskich na postawie art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Potwierdzeniem na posiadany status ubezpieczonego jest:

- oświadczenie wypisane w przychodni z odwołaniem do art. 67 ust. 5 pkt. 1 w/w ustawy

lub

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły + dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego w zakładzie pracy rodzica.

Art. 67 ust. 45 pkt. 1

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;


Administracja Infomat | Design Templates Next | Powered by WordPress