Egzaminy poprawkowe!
komunikat z dnia 05-09-2018 r.

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji.

Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w sesji zimowej w miesiącach styczeń – luty 2019.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie  8.09.2018 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego

Uwaga uczniowie i absolwenci !
komunikat z dnia 25.11.2017

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej  w następujących kwalifikacjach: A.22,  A.35,   A.36,   A.32,   E.14,   T.14.  o odbiór indywidualnego harmonogramu zdającego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Grażyna Kinderman

Dodatkowe terminy egzaminów kwalifikacyjnych!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji  w następujących kwalifikacjach:

A.18, A.30, A.31, E.12, E.13, T.13

Egzaminy wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną przeprowadzone w sesji letniej .
Sesja letnia została zaplanowana przez OKE w Gdańsku w miesiącach: czerwiec-lipiec 2018 roku.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego