KUCHARZ

Podczas nauki zawodu uczeń poznaje zasady sporządzania potraw i napojów, przechowywania żywności, tworzenia i wykorzystywania receptur na potrawy i napoje. Uczy się też czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów oraz zdobywa wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Odbywa też zajęcia praktyczne w placówkach żywienia, dzięki czemu ma możliwość wykorzystania wiadomości teoretycznych i kształtować niezbędne umiejętności w tym zawodzie.

W ramach zawodu uczeń zdobywa kwalifikację:

- Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów.

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • Poznasz zasady sporządzania potraw i napojów,
 • Nauczysz się trudnej sztuki dekorowania i podawania potraw i napojów,
 • Poznasz potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
 • Dowiesz się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, stołówkę lub inny obiekt gastronomiczny) i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • Nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać przepisy kulinarne,
 • Odbędziesz zajęcia praktyczne w nowoczesnych placówkach żywienia,
 • Będziesz pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy,
 • Za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie,
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
 • Poznasz rynek pracodawców,
 • Zdobędziesz zawód: Kucharz! Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE! .

UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU:

 • Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, jeżeli uzyska wykształcenie średnie.

 • Absolwent tego kierunku kształcenia może kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum dla dorosłych w formie stacjonarnej, wieczorowej lub zaocznej i tą drogą zdobywać wykształcenie średnie i potem wyższe.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ