Semestr I

04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

12.09.2017

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas- klasy 1-16.45

klasy 2,3.4 – 17.00

12.09.2017

Zebranie Rady Rodziców Szkoły – wybór Prezydium RR-17.45

14.09.2017

Rada Pedagogiczna – 15.15 – zatwierdzenie planu nadzoru dyrektora szkoły, planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego, planu finansowego szkoły oraz przedstawienie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

13.10.2017

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

10.11.2017

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości

15.11.2017

Informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych o zagrożeniu otrzymaniem ocen niedostatecznych na I semestr

16.11.2017

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas – 17.00

listopad/grudzień

Próbne matury oraz próbny egzamin zawodowy według harmonogramu

15.12.2017

Zakończenie I semestru nauki dla uczniów klas maturalnych

19.12.2017

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych

za I semestr – 15.15

19.12.2017

Zebranie z rodzicami uczniów  klas maturalnych – 17.00

12.12.2017

Informacja dla rodziców uczniów klas 1,2,3 o zagrożeniu otrzymaniem ocen niedostatecznych na I semestr

22.12.2017

Wigilia szkolna

23.12-31.12 2017

Zimowa przerwa świąteczna

12.01.2018

Zakończenie I semestru nauki dla uczniów klas 1,2,3

16.01.2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr – 15.15

16.01.2018

Zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3 – 17.00

Semestr II

styczeń/luty 2018 Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
11.01.2018 Egzamin pisemny zawodowy dla uczniów klas maturalnych i klasy 3c
styczeń/luty 2018 Święto Patrona Szkoły
styczeń/luty 2018 Studniówka
styczeń/luty 2018 Koncert dla Rodziców wyróżniających się uczniów
12.02.-25.02.2018 Ferie zimowe
marzec/kwiecień 2018 Drzwi Otwarte dla uczniów gimnazjów powiatu nakielskiego
21.03.2018 Turniej klas pierwszych
22.03.2017 Zebranie z rodzicami uczniów  klas maturalnych – 17.00
24.03.2018 Informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych o zagrożeniu otrzymaniem ocen niedostatecznych na II semestr
Rekolekcje wielkopostne
29.03-3.04.2018 Przerwa wiosenna
05.04.2018 Zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3 – 17.00
24.04.2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych

za II semestr (15.15) oraz organizacja matury 2018

27.04.2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych
01.05.2018 Święto Pracy – dzień wolny od zajęć edukacyjnych ( wtorek)
02.05.2018 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych ( środa)
03.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

( czwartek)

04, 07, 08. -05. 2018 Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas 1,2,3 – matura pisemna według harmonogramu CKE ( piątek, poniedziałek, wtorek)
maj 2018 Egzamin maturalny- część pisemna i ustna według kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
18.05.2018 Informacja dla rodziców uczniów klas 1,2,3 o zagrożeniu otrzymaniem ocen niedostatecznych na I semestr
22.05.2018 Drzwi Otwarte dla rodziców uczniów klas 1,2,3 – 17.00
31.05.2018 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć edukacyjnych ( czwartek)
1.06.2018 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych ( piątek) – dzień zostanie odrobiony w sobotę, podczas Drzwi otwartych dla uczniów gimnazjów powiatu nakielskiego
19.06.2018 Egzamin pisemny zawodowy dla uczniów klas 2,3 -  dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla pozostałych uczniów
czerwiec 2018 Egzamin praktyczny  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
18.06.2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr – 15.15 oraz organizacja egzaminu zawodowego 2018
20.06.2018 Dzień Sportu ( środa)
22.06.2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1,2,3
…08.2018 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/18