SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO :

Przewodniczący SU: Mikołaj Budnik 2e

Zastępca Przewodniczącego SU: Oskar Kocemba 3e

Skarbnik SU: Miłosz Kuta 1d

Sekretarz SU: Julia Płotka 2b

Rzecznik ds. uczniów: Arek Borzych 3d

Opiekun SU: pan Wojciech Tyborski

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI >>>>

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO >>>>>