PRACOWNICY ADMINISTRACJI SZKOŁY

- sekretarz szkoły

Nowak Sławomira - główna księgowa

Lewandowska Marta - specjalista do spraw kadrowo-płacowych

Brodowski Leszek - konserwator

Świtalski Jacek – woźny

Proch Jadwiga – pracownik obsługi

Wieczorek Bożena – pracownik obsługi

Adler Hanna – pracownik obsługi

Szczepaniak Edyta - pracownik obsługi

Grudzinska Justyna - pracownik obsługi