Archiwum dla: Lipiec, 2015

DYŻUR KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W SPRAWIE PRAKTYK.

15 lipca (środa) od godziny 9.00 do 13.00 w swoim gabinecie (III piętro – przy wejściu do auli)-dyżur będzie pełnił kierownik szkolenia praktycznego.

Uczniowie klas 2 i 3 :  Technikum kształcącego w zawodzie: technik obsługi turystycznej- odbywający praktyki w miesiącu wrześniu lub październiku, mogą uzyskać informacje dotyczące miejsca  i zasad odbywania praktyk w/w terminach .

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarła ś.p. Helena Wojciechowska

W sobotę odeszła ś.p. Helena Wojciechowska 77-letnia emerytowana nauczycielka z Liceum Pedagogicznego i Technikum Spożywczego w Nakle.

Pani Helena urodziła się 11 maja 1938 roku w Chełmnie. W latach 1961-67 pracowała w Liceum Pedagogicznym w Nakle jako nauczycie matematyki i fizyki, a następnie w Technikum Przemysłu Spożywczego w Nakle.

Była członkiem kapeli grającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Krajna” w Nakle. Grała na skrzypcach. Przez dwa lata także była nauczycielem w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy. 31 sierpnia 1991 roku przeszła na emeryturę.

Zmarła w minioną sobotę, 4 lipca, w Rodzinnym Domu Opieki w Ciechocinku. Pogrzeb ś.p. Heleny Wojciechowskiej odbędzie się w Chełmnie w najbliższy czwartek, 9 lipca.

Komentarze są wyłączone więcej...

Odeszła ś.p. Bronisława Sobecka

W wieku 92 lat zmarła ś.p. prof. Bronisława Sobecka, która wiele pokoleń nauczała w Liceum Pedagogicznym oraz Technikum Spożywczym w Nakle.

Bronisława Sobecka urodziła się 16 listopada 1922 roku w Rozumnej, w województwie wileńskim. Pierwszą pracę podjęła w lipcu 1950 r. w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Toruniu. Od 1 września 1954 r. pracowała w Liceum Pedagogicznym w Nakle. Następnie była nauczycielem matematyki w Technikum Przemysłu Spożywczego. Tu pracowała aż do przejścia na emeryturę w listopadzie 1977 roku. W latach 1977-84 pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy jako emeryt.

Wspominana jako ciepła i pomocna osoba oraz nauczyciel z ogromną wiedzą.

Pogrzeb ś.p. prof. Bronisławy Sobeckiej odbędzie się w środę, 8 lipca, o godz. 14.00 na nakielskim cmentarzu przy ul. Bohaterów

Komentarze są wyłączone więcej...


Administracja: M D