Archiwum dla: Sierpień, 2015

Odbiór biletów PKS- klasa II TOT.

Wydawanie biletów uczniom klasy II TOT, którzy wypełnili wnioski i będą od 1 września odbywać praktyki w Bydgoszczy

- rozpocznie się 28 sierpnia ( piątek) od godz. 13.00-15.00 i 31 sierpnia (poniedziałek) w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

Komentarze są wyłączone więcej...

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

Udzielanie informacji i wydawanie dyplomów egzaminu zawodowego i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

odbywać się będzie 28 sierpnia (piątek) od godz. 11.00 w sali nr 6.

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmiana teminu praktyk klasy II TOT.

Zmieniony został termin praktyk klasy II TOT.

Praktyki odbędą się od 01.09. do 28.09. 2015 r.

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z dofinansowania kosztów dojazdu na praktyki, proszeni  są o wypełnienie wniosków w sekretariacie szkoły w dniach 17-21.08.2015 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Osoby, które nie uzgodniły wcześniej miejsca odbywania praktyk, mogą w sekretariacie otrzymać informacje dotyczące zakładów w których będą odbywali praktyki.

Komentarze są wyłączone więcej...


Administracja: M D