Archiwum dla: Listopad, 2015

Młodzież Staszica na giełdzie.

Uczniowie „Staszica” w ramach zajęć pozalekcyjnych pt. „Edukacja dla przedsiębiorczości” dofinansowanych przez Powiat Nakielski uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Poznania na Wielkopolską Giełdę Rolno – Ogrodniczą S.A. Było to kolejne praktyczne podejście do przedsiębiorczości.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zainteresowani ekonomią w wymiarze praktycznym, 26 listopada 2015 roku udali się do Poznania na Wielkopolską Giełdę Rolno – Ogrodniczą S.A. Wyjazd studyjny stanowił część projektu zajęć pozalekcyjnych pt. „Edukacja dla przedsiębiorczości”, dofinansowanego przez Powiat Nakielski. Zakładał on łączenie teorii z praktyką. Uczestniczyło w nim czterdziestu pięciu uczniów, którymi opiekowali się następujący nauczyciele: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Małgorzata Fedec, Michał Hopfinger i  Tomasz Hopfinger. Głównym celem wizyty na giełdzie towarowej było zapoznanie uczniów z jej funkcjonowaniem oraz  praktyczną realizacją treści programowych nauczanych przedmiotów ekonomicznych. Uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się wypowiedziom pracownika działu marketingu o sposobie ustalania marż i cen na różnych szczeblach obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku hurtowego. Ponadto mieli okazję zobaczyć z bliska organizację i ekspozycję różnych typów stoisk handlowych. Młodzież zadawała  hurtownikom różnorodne pytania. Duże zainteresowanie wzbudziła możliwość poruszania się po wielkich halach handlowych w roli konsumentów robiących zakupy różnorodnych towarów. Uczniowie zauważyli, że rynek hurtowy, jak każdy inny, prowadzi sprzedaż sezonową, ponieważ bardzo dużo oferowanych towarów nawiązywało już do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Młodzież zadowolona i pełna wrażeń, a przede wszystkim bogatsza o nowe umiejętności bezpiecznie wróciła do domów. Wyjazd studyjny na poznańską WGR-O S.A. z pewnością przybliżył uczniom zagadnienia związane z ich dalszym kierunkowym kształceniem.

GALERIA ZDJĘĆ >>>>

Komentarze są wyłączone więcej...

Wykład i warsztaty na UMK w Toruniu –„ Etat czy własna firma ?”

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika         w Toruniu był kolejnym etapem realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych              im. S. Staszica w Nakle nad Notecią projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Edukacja dla  przedsiębiorczości”, dofinansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego. 20 listopada 2015 roku uczniowie w jednej z sal seminaryjnych uczestniczyli w wykładzie i warsztatach właściciela firmy WebMaster Dominika Romińskiego- „Własna firma czy etat ?”. Na to pytanie mieli sami sobie odpowiedzieć uczniowie zapoznając się z argumentami  dotyczącymi wad, zalet, kosztów i zysków posiadania własnego biznesu. Młodzież dowiedziała się o największych problemach, jak i najprzyjemniejszych aspektach pracy dla siebie i pracy u siebie oraz pracy dla kogoś. Młody wykładowca apelował by zadbać o własną karierę zawodową.

Po wykładzie odbyło się interesujące spotkanie uczniów z prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. dr hab. Jerzym Boehlke. Podczas rozmowy z dziekanem młodzież poznała misję i wizję wydziału na tle całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz strategię rozwoju wydziału. Otwarta dyskusja przybliżyła uczestnikom spotkania ofertę studiowania na wydziale i możliwości podjęcia pracy jakie daje ukończenie ekonomii na uniwersytecie. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z planowanymi ofertami kształcenia dostosowanymi do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Kilkuletnia nieformalna współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK doczekała się sformalizowania.  Po wcześniejszych ustaleniach odbyło się spotkanie prodziekana prof. dr hab. Jerzy Boehlke , z dyrektor Alicją Czubak oraz nauczycielami przedmiotów ekonomicznych Grażyną Kinderman ( koordynator projektu ), Michałem Hopfingerem i Marzeną Tomczak. Jego celem było nakreślenie i przyjęcie przez obie strony zakresu współpracy na kolejne lata. W trakcie trwania spotkania asystentka dziekana oprowadziła uczniów po wydziałowym kampusie – obiektach dydaktycznych i naukowych. Po części oficjalnej na UMK młodzież zwiedziła liczne, unikatowe gotyckie zabytki toruńskiego Starego Miasta.

Organizatorami toruńskiej części wyjazdu studyjnego były Studenckie Koło Ekonomiczne UMK i bydgoskie koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego współpracujące z  kołem ekonomicznym działającym w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych im.Staszica w Nakle nad Notecią.

Zdjęcia: Agnieszka Grzybowska

Więcej zdjęć  >>>>>>

Komentarze są wyłączone więcej...

Staszic nagrodzony w projekcie „Bez Granic”

W czytelni Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, 18 listopada 2015 r. podczas specjalnej gali podsumowano II Międzypowiatowy Przegląd Filmów Amatorskich „Bez Granic”. Na przegląd wpłynęło 17 obrazów dokumentalnych, o sześć więcej niż w roku ubiegłym. Wśród nich znalazły się cztery dokumenty przygotowane przez  przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica Nakle nad Notecią. Jury, któremu przewodniczyła dr Monika Siwak-Waloszewska oceniła walory artystyczne i warsztat filmowy wszystkich autorów obrazów. Pierwsze nagrody przypadły dokumentom biograficznym autorstwa Remigiusza Konieczki oraz małżeństwa Sylwii i Romana Kralów, natomiast puchar  publiczności zdobył film szubinianki Karoliny Roj.

W kategorii młodzież starsza i dorośli wyróżnienie otrzymał film pod tytułem „Rutyna” autorstwa ucznia Staszica  Bartłomieja Majchera. Ponadto szkole przypadło jeszcze jedno znaczące wyróżnienie. Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego Mirosław Rzeszowski doceniając dotychczasową współpracę przyznał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią specjalny puchar za aktywny udział w dwóch edycjach przeglądu, który odebrała opiekunka uczniów Grażyna Kinderman.

Gościem specjalnym gali była  artystka multimedialna, reżyserka Małgorzata Goliszewska. Przegląd  filmów możliwy był dzięki  wsparciu finansowemu Powiatu Nakielskiego w ramach grantu dla organizacji pozarządowych.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Konkursu wiedzy “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych“.

16 listopada 2015 r. odbył się I etap (szkolny) konkursu wiedzy “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych“. Wzięło w nim udział 121  uczniów naszej szkoły . Etap  ten polegał na rywalizacji indywidualnej. Każdy uczestnik miał za zadanie odpowiedzieć na  20 pytań testowych wielokrotnego wyboru . Przeprowadzenie „Lekcji z ZUS” było warunkiem udziału szkoły w konkursie. Największą ilość punktów uzyskali uczniowie: Izabela Twardowska  kl. IIc ,  Daniel Górniak kl. IIIc oraz Mateusz Dorosz kl. IIc  , którzy  stworzą zespół do kolejnego , okręgowego  etapu rywalizacji. W  przypadku województw, w których zgłosiło się więcej niż 20 szkół, do II etapu awansuje maksymalnie 20 najlepszych zespołów. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.

Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak  i prywatnym.

Opiekunami uczniów były G.Kinderman, M.Fedec , Marzena Tomczak, Paweł Gorecki.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

11 listopada w Staszicu

Dnia 10.11.2015r. w ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią odbyła się uroczystość z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zgromadzonych: Panią Dyrektor Alicję Czubak, Panią Wicedyrektor Wiolettę Traczyk, nauczycieli i uczniów powitała Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Sandra Nowak.

Uczniowie mieli okazję wysłuchać podnoszących na duchu pieśni patriotycznych m.in. “Przybyli ułani pod okienko”, “Legiony”,
“My pierwsza brygada”, w wykonaniu uczennic z klasy 1a.

Głównym punktem programu było odtworzenie filmu edukacyjno-historycznego, przygotowanego przez Fundację Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, w ramach projektu dofinansowanego przez Powiat Nakielski, jako jeden z kilku elementów projektu “Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 – Pamiętamy “.

Scenariusz do filmu przygotował pan Krzysztof Borus wspólnie
z uczniami. Reżyserem filmu był pan Sławomir Chmielewski.

Na prośbę Zarządu Fundacji Staszica, Pani Dyrektor Alicja Czubak wręczyła osobom zaangażowanym w przygotowanie filmu podziękowania, wraz kopią filmu i biuletynem.

W trakcie uroczystości zostały zaprezentowane, przygotowane przez opiekuna Klubu Młodzieżowego pana Sławomira Chmielewskiego, dwa krótkie filmy prezentujące wypowiedzi uczniów i nauczycieli dotyczące Święta Niepodległości oraz udziału w projekcie fundacji.

Cała uroczystość została powtórzona trzykrotnie, tak aby w obchodach Dnia niepodległości mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie
ZSP im. Stanisława Staszica.


Zmarła uczennica naszej szkoły Laura Arndt.

Z wielkim żalem informujemy, że w czwartek, dnia 12.11.2015r. zmarła uczennica naszej szkoły Laura Arndt. Pogrzeb Laury odbędzie się w poniedziałek 16.11.2015r. o godzinie 14/00 na nakielskim cmentarzu.

Laura była uczennicą klasy 1c Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Osobiście  w lipcu br zawitała do naszej szkoly ze swoim Tatą i przyniosła podanie. Bardzo chciała uczyć się w Staszicu. W ostatnim tygodniu wakacji stan zdrowia Laury zdecydowanie się pogorszył. Od tego czasu do końca pozostała w szpitalu, gdzie lekarze czynili wszystko co w ich mocy, aby Ją  uratować. Wszystko wskazywało na to, że się uda.  Niestety – los chciał inaczej. Laura nigdy nie zasiadła w swojej ławce, nigdy nie przywitała się ze swoimi koleżankami i kolegami, nie napisała żadnego sprawdzianu. A mimo to była z nami cały czas. Była w naszych sercach, w naszej pamięci, w naszych o Niej rozmowach i naszych modlitwach. Wszyscy, a zwłaszcza uczniowie Jej klasy oraz wychowawca Pani Joanna Betscher, Ksiądz Michał Zawartowski, a także dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie pozostałych klas i rodzice uczniów – do końca mieliśmy nadzieję, że uczennica z numerem 1 w dzienniku  - odpowie : “obecna”.  Nie mogliśmy bywać w szpitalu, ale nieustannie były tam nasze serca. Klasa 1c nagrała filmik i miała nadzieję, że i on przyczyni się do tego, aby Laurę obudzić. Nie obudził … choć Laura zdążyła go zobaczyć jeden raz.

Dzisiaj wiemy, że pomimo, iż Laura nie biegała po korytarzach naszej szkoły – była z nami cały czas i my byliśmy z Nią. Kontaktując się z Rodzicami Laury przekazywaliśmy Jej wyrazy wsparcia, a Jej Rodzice przekazywali nam wiadomości o stanie Jej zdrowia, a na koniec dużo opowiadali o swojej Ukochanej Córeczce.

Laura była niezwykle żywiołową, wesołą i pogodną osobą. Chorowała od dziecka, ale przez nikogo nie była nigdy traktowana jak osoba chora. Uczestniczyła we wszystkich rozmowach z lekarzami. Już jako ośmiomiesięczne dziecko biegała i mówiła całymi zdaniami. Otoczona zawsze dużą grupą koleżanek i kolegów bawiła się z nimi na podwórku i zapraszała do domu. Laura wyjeżdżała na wycieczki autokarowe. Z rodzicami jeździła samochodem w góry i nad morze. Bywała zagranicą. Dwa lata temu sama, bez Rodziców pojechała na autokarową wycieczkę do  Londynu. Tam zupełnie sama chodziła po Londynie, zwiedzała zabytki i robiła w sklepach zakupy. Przede wszystkim lubiła kupować sobie modne i wesołe buty. W 2009r. Laura założyła Stowarzyszenie Alba Julia, czyli Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą, z która sama się zmagała. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia została P.dr Agnieszka Wojtkiewicz, a Wiceprezesem  mama Laury – Pani Hanna Arndt. Był czas, kiedy Laura uczestniczyła we  wszystkich sobotnich i niedzielnych spotkaniach Stowarzyszenia.

W domu Laury – niezliczona ilość zdjęć pokazuje Jej żywiołowy temperament, poczucie humoru, wyjazdy i  zabawy oraz Jej liczne grono przyjaciół. Wychowawczyni ze szkoły podstawowej mówi o Laurze jako o przesympatycznej uczennicy, która chętnie się uczyła i równie chętnie bawiła.

Wydaje się, jakby od początku Laura chciała ten krótki czas swojego życia przeżyć “na pełnych obrotach” i chyba Jej się to udało.

Lauro – już 24 października br. lekarze dawali Ci kilka godzin życia, a Ty walczyłaś. Próbowałaś pokonać chorobę, a kiedy to się nie udało – jeszcze 19 dni żegnałaś się z Rodzicami, z najbliższymi- oraz z nami. Jesteśmy Lauro dumni, że zechciałaś być naszą szkolną koleżanką. Dałaś nam serce, dałaś nam lekcję tego jak walczyć o życie i jak z niego korzystać. Dałaś nam sposobność do tego, abyśmy mogli wspierać Cię modlitwą i szczerymi życzeniami powrotu do zdrowia. Dałaś nam możliwość, abyśmy stawali się lepsi i umieli dostrzegać to, co naprawdę ważne w życiu.  Dziękujemy Ci Lauro za wszystko z całego serca.

… “Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą, tak wiele ubyło.”

(Jan Kochanowski)

Komentarze są wyłączone więcej...

W 97 rocznicę odzyskania niepodległości

W roku 2015 obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,  po raz pierwszy był uroczyście czczony w 1937 r.  Przed II wojną światową obchodzono go tylko dwukrotnie. Władze komunistycznej PRL zakazały obchodów tego święta. Dopiero po upadku władzy komunistycznej w Polsce w 1989 r. , ponownie powróciło ono do kalendarza oficjalnych świąt narodowych i państwowych.

Uczniowie naszej szkoły w przeddzień uroczystości patriotycznych, obchodzonych w całym naszym kraju, mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat wydarzeń, które rozegrały się już niemal wiek temu. W konkursie historycznym „Walka o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach        1914-1923”, zorganizowanym przez nauczyciela historii  Krzysztofa Borusa, wzięło udział 18 uczniów   z klas pierwszych.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce –Wojciech Mierzwiński – klasa I c

II miejsce – Mateusz Kulesza – klasa I a

III miejsce – Bartłomiej Majcher -  klasa I b

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za patriotyczną postawę.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

MISTRZOSTWA POWIATU NAKIELSKIEGO W PŁYWANIU

Dnia 6 listopada na nakielskim basenie Naquarius odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w pływaniu o Puchar Starosty Nakielskiego. Po zmaganiach szkół podstawowych i gimnazjalnych przyszedł czas na rywalizację szkół ponadgimnazjalnych. ZSP Staszic Nakło reprezentowało 4 pływaków. W konkurencji 50 m stylem dowolnym trzecie miejsce zajął Oskar Kocemba z I e z czasem 0:38,25. Czwarte miejsce w tej samej konkurencji zajął Juliusz Wiland z I a. Jego czas był gorszy od swojego szkolnego kolegi tylko o 0:00,58. Adrian Zieliński z IV c ukończył tę konkurencję z wynikiem 0:39,99. Widowiskową konkurencją tych zawodów była sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym. Czwartym zawodnikiem tej konkurencji był Kacper Domżalski z I e. ZSP Staszic Nakło zajęło 3 miejsce z wynikiem 2:40,57 tuż za I LO Nakło i ZSŻŚ Nakło. Uczniów do zawodów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Gratulujemy uzyskanych wyników i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będą one jeszcze lepsze!

Opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego: Michał Stachowski.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

ZAPROSZENIE NA PREMIERĘ FILMU

Komentarze są wyłączone więcej...

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2015/2016 odbywa  się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka..

Dnia 4.11.2014r. odbywa  się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy.

W etapie szkolnym brało udział  14 uczniów z technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista z klasy IIc i IIIc. Uczniowie, którzy uzyskają najlepszy  wynik będą uczestniczyć w zawodach okręgowych- 08 stycznia 2016 r. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  01 grudnia  2015r. na portalu Olimpiada.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.  Opiekunem uczniów jest  p. Grażyna Kinderman.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Edukacja dla przedsiębiorczości w Staszicu

Manufaktura w Łodzi i rynek hurtowy w Tuszynie – to cel wyjazdu studyjnego uczniów Staszica w ramach projektu pn. „Edukacja dla przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Powiat Nakielski.

W dniach 27 i 28 października 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Łodzi i Tuszyna. Stanowił on część projektu pn. „Edukacja dla przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach projektu zajęć pozalekcyjnych i dofinansowanego przez Powiat Nakielski. Projekt obejmował zajęcia z ekonomii, których celem było łączenie teorii z praktyką. W części praktycznej realizowanej w Łodzi i Tuszynie brało udział czterdzieścioro uczniów. Stronę merytoryczną gwarantowali: dyrektor szkoły Alicja Czubak i nauczyciele Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Małgorzata Fedec oraz Joanna Betscher.

Pierwszego dnia uczniowie zaznajomili się z ciekawą ofertą edukacyjną Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego  Uniwersytetu   Łódzkiego, a następnie udali się do Muzeum Fabryki. Na miejscu zapoznali się z cyklem produkcyjnym XIX wiecznych  zakładów włókienniczych. Młodzież poznała etapy dynamicznego rozwoju rodzinnej firmy Poznańskich. Uczniowie zobaczyli jak trafnymi decyzjami ekonomicznymi można dojść do przemysłowej fortuny. Jak systematyczne unowocześnianie technologii produkcji ma wpływ na dynamiczny rozwój zakładu. Ponadto młodzież obejrzała wystawę oryginalnych dokumentów i zdjęć  potwierdzających etapy rozbudowy fabryki oraz  cykl produkcyjny od  bawełny, jako surowca do produktu finalnego – tkaniny. W programie pierwszego dnia wyjazdu studyjnego było jeszcze zwiedzanie Centrum Handlowego Manufaktura. Na miejscu zapoznano uczniów z organizacją pracy, zrządzaniem centrum, układem i wielkością stoisk handlowych. Dzień zakończył się zakwaterowaniem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi.

Drugi dzień rozpoczął się od poznania rynku hurtowego w Tuszynie, jednego z największych rynków hurtowych w Polsce. Na obszernych terenach Centrum Targowego uczniowie mieli możliwość w praktyce obserwować sposób promocji różnego rodzaju firm i towarów. Ważne były praktyczne informacje z zakresu handlu, przedsiębiorczości i marketingu. Dzień zakończył się zwiedzaniem Muzeum Kinematografii w Łodzi, które było wielkim przeżyciem dla wielu uczniów Staszica.

GALERIA ZDJĘĆ >>>>>

Komentarze są wyłączone więcej...

„Kultura bezpieczeństwa” w Staszicu

W sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uroczyście przybliżono IX edycję programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Gala podsumowująca realizowany w roku szkolnym 2014/2015 program miała miejsce 30 października 2015 roku. Głównym punktem uroczystości było wręczenie stosownych świadectw wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. W tym elitarnym gronie znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Imienne świadectwa i podziękowania za sprawną i skuteczną realizację programu  edukacyjnego  Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa” odebrali: dyrektor szkoły Alicja Czubak oraz nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman, Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger. Program realizowano w klasach I, II, III i IV Technikum. Zainteresowani uczniowie mieli niepowtarzalną sposobność zapoznania się  między innymi z tematyką ujętą w projektach „Moja pierwsza praca”, „Co młody pracownik wiedzieć powinien” oraz „Wypadki przy pracy młodych pracowników”.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D