Archiwum dla: Styczeń, 2016

Nasi wśród najlepszych

13 stycznia b.r. w Bydgoszczy odbył się II etap XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym wzięli udział najlepsi uczniowie wyłonieni trakcie eliminacji szkolnych spośród ponad 200 startujących w całym regionie. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Marchewka z klasy IIIc, Karolina Niewinczany również z IIIc i Piotr Pilarski z klasy IVb.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”, nawiązującym do homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku. Uczestnicy odpowiadali na pytania, głównie z zakresu myśli pedagogicznej w nauczaniu św. Jana Pawła II. Warto podkreślić, że olimpiada teologiczna należy do najtrudniejszych konkursów ogólnopolskich, a nasi uczniowie wykazali się w niej nieprzeciętną wiedzą i umiejętnościami, zdobywając uznanie komisji konkursowej. Nasza reprezentacja uzyskała bardzo dobry rezultat, a najlepszy wśród naszych był Piotr Pilarski, ocierając się tym samym o podium. Cała trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody książkowe.

Zmagania naukowe przebiegały w wyjątkowej scenerii za sprawą symboli Światowych Dni Młodzieży: krzyża ofiarowanego młodzieży przez św. Jana Pawła II w 1984r. oraz Ikona Matki Bożej Solus Populi Romani (Wybawicielki Ludu Rzymskiego), przed którą Papież-Polak zawierzył świat Matce Bożej. Symbole te przemierzają świat, by ostatecznie spocząć w centralnym miejscu wydarzeń podczas Światowych Dni Młodzieży. Polskiej młodzieży przekazał je w Rio de Janerio papież Franciszek. Tymczasem nasi olimpijczycy mogli osobiście z bliska kontemplować te wyjątkowe relikwie, przed którymi modlili się nie tylko święci naszych czasów i papieże, ale także największe osobistości świata. Była to doskonała okazja do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan   Paweł II.

Przy tej okazji informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 18 stycznia o godz. 10.30, symbole ŚDM zawitają na krótko do Nakła, do parafii pw. św. Wawrzyńca.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas sesji styczeń-luty 2016.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2016 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Komentarze są wyłączone więcej...

Przedsiębiorczość to dobra inwestycja w przyszłość młodzieży.

Zakończył się projekt „Edukacja dla przedsiębiorczości” realizowany w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Był on współfinansowany przez Powiat Nakielski w ramach konkursu ofert na zajęcia pozalekcyjne.

Uczniowie „Staszica” w trakcie realizacji zajęć pozalekcyjnych pt. „Edukacja dla przedsiębiorczości” wzbogacili swoją wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, marketingu, bankowości oraz rachunkowości. W rezultacie zostali przygotowani do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Realizację praktycznej strony zajęć pozalekcyjnych oparto o warsztaty, ćwiczenia, spotkania i przeprowadzone wywiady z przedstawicielami firm działających na naszym lokalnym rynku. Równie ważny był udział młodzieży w wykładach akademickich, w konkursach wiedzy oraz w wyjazdach studyjnych o charakterze ewaluacyjnym.

Środki finansowe przekazane przez organ prowadzący – Powiat Nakielski zostały zainwestowane w przyszłość każdego ucznia biorącego udział w projekcie. Poczynione nakłady dają szansę na indywidualny rozwój młodego człowieka na progu jego wejścia na dynamiczny rynek pracy.

Projekt „Edukacja dla przedsiębiorczości” pobudził w uczniach chęć podjęcia przedsiębiorczego działania. Solidne podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia własnego biznesu umożliwią w przyszłości uczniom Staszica pokonanie barier na rynku pracy.

Projekty ekonomiczne realizowane w naszej szkole zawsze cieszyły się i cieszą wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem, szczególnie członków Szkolnego Koła Ekonomicznego, które działa w „Staszicu” od 1998 roku. Idea przedsiębiorczości zagościła w umysłach oraz sercach młodzieży i prawdopodobnie pozostanie w nich przez następne lata, a być może na całe życie.

Każdy z absolwentów gimnazjum może osiągnąć w przyszłości sukces ekonomiczny. Dołącz do nas!!!  Technik ekonomista i technik handlowiec to dobry wybór…to Twój wybór…

Koordynatorzy: Grażyna Kinderman i Michał Hopfinger

GALERIA >>>>>

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D