Odbiór świadectw maturalnych – dnia 05 lipca 2016 r. od godz. 8.30 w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Odbiór świadectw zawodowych potwierdzających tytuł technika w zawodzie – dnia 05 lipca 2016 r. od godz. 8.30 w sali nr 11.