Archiwum dla: Maj, 2020


Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 maja 2020 r.

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020- formuła 2012 i formuła 2017

część  pisemna

część praktyczna

Komentarze są wyłączone więcej...Zmarła ś.p. Anna Rybacka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Anna Rybacka (30.08.1936-12.05.2020).
Od 1 września 1983r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W latach 1985-89 kierownik warsztatów odzieżowych. Pani Anna Rybacka działała w ZHP, była harcmistrzem a za swoją wyróżniającą się pracę w roku 1975 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Przez ponad 50 lat zaangażowana w działania ZNP. Pełniła funkcje od członka zarządu po funkcje prezesa oddziału. Na szczególne uznanie zasługuje jej praca jako zastępcy przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W ramach tej sekcji p. Rybacka zajmowała się sprawami socjalnymi emerytów i rencistów. Pani Anna Rybacka była też delegatem rodzin katyńskich. Na zasłużoną emeryturę przeszła w roku 1989.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 15 maja 2020r.  o godz. 11.00 na nakielskim cmentarzu.
Komentarze są wyłączone więcej...

Ogrodzenie gotowe

W naszej szkole  odbyła się wczoraj uroczystość oddania do użytkowania nowego ogrodzenia od strony ul. Staszica. Ze względu na okoliczności epidemiczne uroczystość była skromna, jednak bardzo ważna dla społeczności Staszica.
Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D