Archiwum dla: Sierpień, 2020

Odbiór świadectw i dyplomów

Świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły wydawane będą w poniedziałek, 31. sierpnia 2020 r., w godz. 8.15-9.45 oraz 11.30-14.00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego. Po tym terminie możliwy będzie odbiór dokumentów w godzinach pracy kierownika szkolenia praktycznego.
Obecni uczniowie szkoły świadectwa otrzymają w dniach 1. i 2. września 2020 r.

Komentarze są wyłączone więcej...

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się według poniższego harmonogramu i ograniczy się wyłącznie do spotkania z wychowawcami klas.
Wskazane jest przybycie do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania z wychowawcą i opuszczenie szkoły niezwłocznie po nim.
Należy unikać zbędnego gromadzenia się na terenie szkoły (dotyczy to zarówno budynku szkoły jak i jego obejścia).
Do szkoły wchodzimy wejściem od strony ulicy Staszica, wychodzimy od strony boiska szkolnego. Na terenie szkoły obowiązkowe jest zakrywanie maseczką lub przyłbicą ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy sal lekcyjnych. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
Klasy pierwsze po zakończeniu spotkania z wychowawcą pozostają w swoich salach. Następnie pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do sal komputerowych, gdzie na platformie Moodle rozwiązują test poziomujący z języka angielskiego.

Klasy pierwsze – godz. 8.00
I a LO – sala nr 4 (parter)
I b TOT – sala nr 10 (piętro I)
I c TE/TRa – sala nr 20 (piętro II)
I d TRe – sala nr 04 (piwnica)
I e TI – sala nr 11 (piętro I)
I f TL – sala nr 12 (piętro I)

Klasy drugie (absolwenci SP) – godz. 9.00
II aP – sala nr 1 (parter)
II bP – sala nr 2 (parter)
II cP – sala nr 3 (parter)
II dP – sala nr 14 (piętro I)
II eP – sala nr 21 (piętro II)
II fP – sala nr 15 (piętro I)

Klasy drugie (absolwenci GIM) – godz. 10.00
II aG – sala nr 4 (parter)
II bG – sala nr 35 (piętro III)
II cG – sala nr 36 (piętro III)
II dG – sala nr 33 (piętro III)
II eG – sala nr 23 (piętro II)

Klasy trzecie – godz. 11.00
III a – sala nr 10 (piętro I)
III b – sala nr 11 (piętro I)
III c – sala nr 14 (piętro I)
III d – sala nr 2 (parter)
III e – sala nr 12 (piętro I)

Klasy czwarte – godz. 12.00
IV a – sala nr 35 (piętro III)
IV b – sala nr 13 (piętro I)
IV c – sala nr 22 (piętro II)
IV d – sala nr 24 (piętro II)
IV e – sala nr 3 (parter)

Komentarze są wyłączone więcej...

Kolejny złoty medal Moniki Marach!

21. sierpnia 2020 r. uczennica naszej szkoły Monika Marach zdobyła złoty medal w dwuboju w rwaniu i podrzucie w kategorii 64 kilogramów na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS U15, U17 w podnoszeniu ciężarów, które odbywają się w Zamościu. Monika zaliczyła wszystkie 6 podejść z wynikiem 186 kilogramów – w rwaniu: 80, 83 i 86 kg; w podrzucie: 93, 96 i 100 kg. Gratulujemy Monice zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych zawodach, które już wkrótce przed nią.
Autor: Monika Daniel

Komentarze są wyłączone więcej...

ÓSMOKLASIŚCI!

Listy przyjętych do poszczególnych oddziałów wywieszone zostaną jutro, tj. 19. sierpnia 2020 r., o godz. 10.00.

Komentarze są wyłączone więcej...

ÓSMOKLASISTO!

Już jutro, tj. 12. sierpnia 2020 r. rozpocznie się kolejny etap procesu rekrutacji. O godzinie 12.00 w hallu szkoły wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych. Nie są to listy ostateczne, czyli listy przyjętych. Jeśli nie znajdziesz swojego nazwiska na listach zakwalifikowanych, nie oznacza to, że nie dostaniesz się do naszej szkoły. Systemy rekrutacji poszczególnych powiatów nie są ze sobą skorelowane. Oznacza to, że uczniowie kandydujący na przykład do szkół bydgoskich mogą kandydować także do szkół nakielskich, niekoniecznie chcąc podjąć w nich naukę. Takie osoby również znajdą się na listach zakwalifikowanych. Jeśli osoby te nie potwierdzą woli nauki w danej szkole, automatycznie zwolnią miejsce dla tych, którzy znajdą się na listach rezerwowych.
Pamiętaj, że do 18. sierpnia musisz potwierdzić wolę nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany. Potwierdzeniem woli nauki jest złożenie podpisu na liście zakwalifikowanych oraz dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty.
Sprawdzając listy zakwalifikowanych w szkole uważnie przeczytaj wszystkie komunikaty. Będą zawierały bardzo ważne informacje.
W razie pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Komentarze są wyłączone więcej...

Modernizacja ogrodzenia – etap II

Trwa drugi etap modernizacji ogrodzenia naszej szkoły. Dzięki środkom przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not. wymienione zostanie w całości ogrodzenie od strony ulicy Armii Krajowej oraz odcinek do strony ulicy Parkowej (do garaży).

Komentarze są wyłączone więcej...

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

MATURZYŚCI A.D. 2020
Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od wtorku, dn. 11. sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00-13.00.
Od dnia 20. sierpnia świadectwa będzie można odbierać w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
Przypominamy o dezynfekcji dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrywaniu ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

Komentarze są wyłączone więcej...

ÓSMOKLASISTO!

W piątek, 31. lipca, rozpoczął się kolejny etap procesu rekrutacji. Od tego dnia możesz odbierać w swojej szkole podstawowej zaświadczenie o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Pamiętaj, aby zaświadczenie to dostarczyć do szkoły, do której złożyłeś wniosek o przyjęcie. Masz na to czas tylko do wtorku, 4. sierpnia.

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D