Proszę wszystkich  i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie z komunikatem:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012 oraz według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017. Aktualizacja z 11 marca 2020

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2012

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman