W dniu 28.05.2021 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbył się etap centralny VIII edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Finał konkursu realizowany był w formie stacjonarnej, finaliści odpowiadali na 50 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia opracowanego przez Komisję Konkursową w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. VIII edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności zarówno dla szkół jak i uczniów.
W etapie centralnym konkursu wzięły udział uczennice technikum ekonomicznego: Julia Iwanek (kl. III c) i Sandra Marciniak (kl III c). Finalistki zostały przygotowane do konkursu nauczycielki: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.
Serdecznie gratulujemy finalistom!
Tekst: Agnieszka Rotkiewicz
Zdjęcia: Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy