Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają na okres od 12. marca 2020 r. do 25. marca 2020 r. zawieszone.