05. listopada 2020 r. odbył się I etap V Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.
W konkursie udział wzięło 1840 uczniów z 262 szkół, w tym 7 uczniów naszej szkoły.
Do etapu okręgowego, który odbędzie się dnia 10. grudnia 2020 r., awansowało 3 naszych uczniów. Wynik uprawniający do udziału w kolejnym etapie osiągnęło wprawdzie 5 uczniów, jednak każdą szkołę może reprezentować tylko 3 uczniów.
Gratulujemy Aleksandrze Poznańskiej z klasy 4a technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk, Martynie Bojewskiej z klasy 2aP liceum ogólnokształcącego oraz Mateuszowi Cebuli z klasy 4a. Powodzenia na kolejnym szczeblu olimpiady!