W dniach 11.–14. grudnia 2013 r. 6 uczniów Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych im. S. Staszica, dzięki finansowemu wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not., przebywało w ramach wymiany międzynarodowej w Niemczech, gdzie spotkali się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły Berufsbildende Schulen des Altmarkkreises Salzwedel.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego udziału w zajęciach komputerowych, gdzie młodzież nawiązywała pierwsze kontakty oraz doskonaliła swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Po wspólnej lekcji niemiecka młodzież zaprosiła nas na wspólną grę w kręgle, podczas której było sporo okazji do rozmów i pogłębiania wzajemnych relacji.

Następnie nasi uczniowie zwiedzili szkołę w Salzwedel, która wywarła na wszystkich bardzo duże wrażenie.

Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły, p. Lahmannem oraz przedstawicielką miejscowych władz, odpowiedzialną za edukację. Podczas wspólnego posiłku prowadzone były rozmowy na temat dotychczasowej współpracy oraz możliwości jej dalszego rozwoju, w tym o planach na najbliższy rok. Wymieniane były również spostrzeżenia na temat sytuacji w edukacji w Polsce i w Niemczech.

Popołudnie oraz wieczór dały wszystkim sposobność zapoznania się z walorami przepięknej miejscowości, jaką jest Salzwedel, po której oprowadzał nas nauczyciel tamtejszej szkoły, p. Gerd Bünte. Jednym z punktów zwiedzania była wizyta na tradycyjnym, niemieckim jarmarku bożonarodzeniowym.

Kolejny dzień młodzież spędziła w Berlinie, gdzie spacerowaliśmy w okolicach Placu Poczdamskiego, Bramy Brandenburskiej, Katedry Berlińskiej. Byliśmy w Muzeum Techniki. Mieliśmy okazję odwiedzić dwa duże jarmarki bożonarodzeniowe – na Alexanderplatz raz na popularnym Ku-Dammie.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleniu z wyjazdu. Dla niektórych był to pierwszy wyjazd poza granice kraju.