W listopadzie uczniowie klas I a i I b Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber”. Warsztaty zatytułowane zostały: „Czy warto pić alkohol? Prawdy i mity o uzależnieniu od alkoholu”, a poprowadziła je pani Ilona Kamińska – terapeutka, która jest jedną z założycielek ośrodka. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy uczniów na temat uzależnienia od alkoholu, jego wpływu na organizm oraz na rodzinę osoby uzależnionej. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, kim jest alkoholik, czym jest alkoholizm, jakie są czynniki ryzyka spożywania alkoholu przez młodzież  oraz jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu. Kolejnymi punktami spotkania były prawdy i mity dotyczące uzależnienia od alkoholu oraz obraz rodziny z problemem alkoholowym. Dzięki warsztatowej formie zajęć uczniowie włączeni zostali do aktywnej współpracy, co w znacznym stopniu uatrakcyjniło przebieg spotkania. Pogadanka, projekcja filmu M. Piwowarskiego „Korkociąg”, czy też interpretacja fragmentów książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt.: „Mały Książę” – to tylko niektóre z punktów programu przygotowanego przez panią Ilonę Kamińską.

Sięganie przez młodzież po alkohol, czy też inne środki psychoaktywne, to problem niezwykle aktualny. Niejednokrotnie zagraża ono prawidłowemu rozwojowi, funkcjonowaniu, a nawet życiu młodych ludzi. Walka z takim zagrożeniami to jeden z celów naszej szkoły, które zawarte zostały w Szkolnym Programie Profilaktyki, a profilaktyka uzależnień należy do tematów omawianych w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować pani Ilonie Kamińskiej za zaproszenie do ośrodka oraz za pomoc w realizacji założeń szkoły zawartych w programie profilaktyki.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż w najbliższym czasie przyjemność uczestniczenia w podobnych zajęciach będą miały klasy I a Liceum Ogólnokształcącego oraz klasa III e Technikum Informatycznego.

Uczniowie klas I a i I b LO z wychowawcą