W dniu dzisiejszym Narodowa Agencja programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursów w 2020 r dotyczące mobilności związanych z kształceniem zawodowym młodzieży oraz doskonaleniem kadry.
W naszym Staszicu w latach 2020-2022 zostaną zrealizowane dwa projekty stażowe dla uczniów.
Pierwszy z nich “Praktyka czyni mistrza”, będzie realizowany przez szkołę – i zakłada staże zawodowe w Hiszpanii dla uczniów kształcących się na kierunkach informatycznym i logistycznym.
Realizatorem drugiego projektu “Profesjonalna praktyka twoją szansą” jest Fundacja Staszica, której projekt zakłada realizację staży w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii młodzieży kształcącej się na kierunkach technik obsługi turystyki, technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista. Projekt Fundacji zakłada wspólne mobilności uczniów Staszica i więcborskiego Ekonomika.
Koordynator projektów: Paweł Gorecki