szkola-przedsiebiorczosci

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu:

  • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
  • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
  • Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje.
  • Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.

Kapituła Certyfikatu w składzie:

1. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

przyznała Certyfikat Jakości “Szkoła Przedsiębiorczości” naszej szkole