Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta – składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszcza/uczęszczał

pobierz tutaj (plik PDF)