PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZAJĘCIA KONSULTACYJNE

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Zgodnie z przyjętą uchwałą RP z dnia 24.01.2017 zostają wprowadzone ujednolicone
wzory USPRAWIEDLIWIEŃ i ZWOLNIEŃ
.

Wzory należy wydrukować, ważność druków musi być potwierdzona
pieczęcią ZS im. Stanisława Staszica.

Wszelkich informacji udzielają wychowawcy klas.

wzór usprawiedliwień (PDF)
wzór zwolnień (PDF)