Inicjatywa- w postaci koła ekonomicznego skierowana jest do zainteresowanych uczniów.
Oferujemy Wam możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z naukami ekonomicznymi. Możecie rozwijać swój talent i pełniej kształtować uzdolnienia uczestnicząc w olimpiadach, turniejach i konkursach przedmiotowych.

Cele koła ekonomicznego:
- rozbudzanie zainteresowań szeroką wiedzą ekonomiczną,
- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
- doskonalenie samodzielnego korzystania z literatury ekonomicznej,
- przygotowanie uczniów do prowadzenia elementarnych prac badawczych.

W programie działania koła przewidujemy nie tylko spotkania o charakterze typowo naukowym, ale również wycieczki programowe (Giełda Papierów Warto ościowych w Warszawie, Wielkopolska Giełda Rolno- Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, Międzynarodowe Tragi Poznańskie)

Koło może poszczycić się sporymi osiągnięciami. Uczniowie uzyskali 8 tytułów laureata i 22 tytuły finalisty Regionalnego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce imienia K. Sokołowskiego organizowane przez UMK, 2 tytuły finalistów Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz 1 tytuł finalisty Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.

Od momentu powstania, czyli od września 1998 roku opiekunką koła jest nauczycielka przedmiotów ekonomicznych mgr Grażyna Kinderman.

WIĘCEJ >>>>>>

Wydarzenia związane z działalnością Koła Ekonomicznego