l.p. tytuł, Imię nazwisko stanowisko realizowany przedmiot
1 mgr Dariusz Betscher Dyrektor ZSP - j. niemiecki
2 mgr Magdalena Gapińska V-ce dyrektor - język polski
3 mgr Grażyna Kinderman Kierownik szkolenia praktycznego - przedmioty ekonomiczne
4 mgr Małgorzata Sass-Jakóbczyk Pedagog szkolny - pedagog szkolny
5 mgr Dorota Banaszak nauczyciel - matematyka
6 mgr Piotr Benenowski nauczyciel - przedmioty ekonomiczne
7 mgr Joanna Betscher nauczyciel - j. niemiecki, – j. angielski
8 mgr Tatiana Borowczyk-Sobczak nauczyciel - geografia, przedmioty informatyczne, przedmioty turystyczne
9 mgr Krzysztof Borus nauczyciel - historia, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
10 mgr Tomasz Bzdawka nauczyciel - matematyka
11 mgr Sławomir Chmielewski nauczyciel - przedmioty informatyczne
12 mgr Maciej Daniel nauczyciel - przedmioty informatyczne
13 mgr Monika Daniel nauczyciel - j. angielski
13 mgr Monika Daniel nauczyciel - j. angielski
14 mgr Małgorzata Fedec nauczyciel - fizyka, chemia, przedsiębiorczość, matematyka
15 mgr Jolanta Gryko nauczyciel - przedmioty informatyczne
16 mgr Michał Hopfinger nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, informatyczne
17 mgr Tomasz Hopfinger nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, przedmioty logistyczne
18 mgr Justyna Jamnik-Bojewska nauczyciel - j. niemiecki
19 mgr Dorota Januszewska nauczyciel - matematyka
20 mgr Grażyna Jaskólska nauczyciel - wychowanie fizyczne
21 mgr Tomasz Kowalski nauczyciel - biologia, przedmioty logistyczne
22 mgr Karol Lizak nauczyciel - przedmioty turystyczne
23 mgr Dariusz Malikowski nauczyciel - wychowanie fizyczne
24 mgr Ireneusz Matczak nauczyciel - przedmioty informatyczne
25 mgr Tomasz Meliński nauczyciel - religia
26 mgr Agnieszka Michalska nauczyciel - matematyka
27 mgr Justyna Narożna nauczyciel - język polski, wiedza o kulturze
28 mgr inż. Anna Otrembska nauczyciel - przedmioty informatyczne, matematyka
29 mgr Monika Pilarska nauczyciel - j. niemiecki
30 mgr Rafał Popowski nauczyciel - j. angielski
31 mgr Agnieszka Poskrop nauczyciel - bibliotekarz
32 mgr Agnieszka Rotkiewicz nauczyciel - przedmioty informatyczne, przedmioty ekonomiczne
33 mgr Monika Rydzyńska nauczyciel - j. angielski
34 mgr Michał Stachowski nauczyciel - wychowanie fizyczne
35 mgr Emilia Szamara nauczyciel - przedmioty ekonomiczne
36 mgr Witold Szarszewski nauczyciel - historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
37 mgr Marzena Tomczak nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, doradztwo zawodowe
38 mgr Wioletta Traczyk nauczyciel - język polski, wiedza o kulturze
39 mgr Wojciech Tyborski nauczyciel - przedmioty turystyczne
40 mgr Ewa Welker nauczyciel - wychowanie fizyczne
41 mgr Aleksandra Wybrańska nauczyciel - chemia
42 ks. mgr Michał Zawartowski nauczyciel - religia