l.p. tytuł, Imię nazwisko stanowisko realizowany przedmiot
1 mgr Dariusz Jan Betscher Dyrektor ZS - j. niemiecki
2 mgr Magdalena Gapińska V-ce dyrektor - język polski
3 mgr Grażyna Kinderman Kierownik szkolenia praktycznego - przedmioty ekonomiczne
4 mgr Dorota Banaszak nauczyciel - matematyka
mgr Piotr Benenowski nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, informatyka
6 mgr Joanna Betscher nauczyciel - język angielski, język niemiecki
7 mgr Tatiana Borowczyk-Sobczak nauczyciel - geografia, przedmioty turystyczne
8 mgr Krzysztof Borus nauczyciel - historia, wiedza o społeczeństwie,
edukacja dla bezpieczeństwa,
wychowanie do życia w rodzinie
9 mgr Krzysztof Borus nauczyciel - historia, wychowanie do życia w
rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa,
wiedza o społeczeństwie
10 mgr Sławomir Chmielewski nauczyciel - przedmioty informatyczne
11 mgr Maciej Daniel nauczyciel - przedmioty informatyczne
12 mgr Monika Daniel nauczyciel - język angielski
13 mgr Małgorzata Fedec nauczyciel - fizyka, chemia, przedsiębiorczość,
matematyka
13 mgr Jolanta Gryko nauczyciel - przedmioty informatyczne, matematyka
14 mgr Michał Hopfinger nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, przedmioty
informatyczne
15 mgr Tomasz Hopfinger nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, przedmioty
logistyczne
16 mgr Justyna Jamnik-Bojewska nauczyciel - język niemiecki, doradztwo zawodowe,
przedsiębiorczość
17 mgr Dorota Januszewska nauczyciel - matematyka
18 mgr Grażyna Jaskólska nauczyciel - wychowanie fizyczne
19 mgr Tomasz Kowalski nauczyciel - biologia, przedmioty logistyczne
20 mgr Andrzej Lejman-Chowaniec nauczyciel - religia
21 mgr Karol Lizak nauczyciel - geografia, przedmioty turystyczne,
przedmioty logistyczne
22 mgr Karol Lizak nauczyciel - przedmioty turystyczne
23 mgr Elżbieta Łochocka nauczyciel - chemia, przedmioty logistyczne
24 mgr Dariusz Malikowski nauczyciel - wychowanie fizyczne
25 mgr Ireneusz Matczak nauczyciel - przedmioty informatyczne
26 mgr Tomasz Meliński nauczyciel - religia, filozofia
27 mgr Maciej Muzalewski nauczyciel - język polski, przedmioty logistyczne
28 mgr Justyna Narożna nauczyciel - język polski
29 mgr inż Anna Otrembska nauczyciel - przedmioty informatyczne, matematyka
30 mgr Monika Pilarska nauczyciel - język niemiecki, historia
31 mgr Rafał Popowski nauczyciel - język angielski
32 mgr Agnieszka Poskrop nauczyciel - bibliotekarz
33 mgr Agnieszka Rotkiewicz nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, matematyka
34 mgr Monika Rydzyńska nauczyciel - język angielski
35 mgr Małgorzata Sass-Jakóbczyk nauczyciel - pedagog szkolny
36 mgr Michał Stachowski nauczyciel - wychowanie fizyczne
37 mgr Witold Szarszewski nauczyciel - historia, wiedza o społeczeństwie
38 mgr Jan Wojciech Śmigel nauczyciel - matematyka, przedmioty logistyczne
39 mgr Marzena Tomczak nauczyciel - przedmioty ekonomiczne, doradztwo
zawodowe
40 mgr Wioletta Traczyk nauczyciel - język polski
41 mgr Wojciech Tyborski nauczyciel - przedmioty turystyczne
42 mgr Ewa Welker nauczyciel - wychowanie fizyczne