HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO 2020 – formuła 2012 i 2017

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

Sesja 1.: styczeń – luty 2020 r.


Wykazy zdających w rozbiciu na poszczególne kwalifikacje, terminy, sale egzaminacyjne:

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

A.18 A.27 A.32 T.13
A.22 A.30 A.35 E.13 T.14
A.26 A.31 AU.22 E.14

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

A.27
A.22 A.35 E.13 T.14
E.14


HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA ZIMOWA 2019  – CZĘŚĆ PISEMNA

Harmonogram do pobrania

DATA

KWALIFIKACJA

INFORMACJE

Godz.Czas eg.

Nr sali

Klasy

Liczba osób

10.01.2019

Czwartek

TL

A.31

12.00

60 min

17 4a 1
10.01.2019

Czwartek

TE

A.36

12.00

60 min

17

absolwent

2

10.01.2019

Czwartek

TI

E.13

12.00

60 min

18

4e

4

10.01.2019

Czwartek

TOR

A.26

14.00

60 min

17

4b

2

10.01.2019

Czwartek

TI

E.14

14.00

60 min

17 absolwent 1

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA ZIMOWA 2019  – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Harmonogram do pobrania

DATA

KWALIFIKACJA

INFORMACJE

Godz.

Czas.eg.

Nr sali

Klasy

Liczba osób

09.01.2019

środa

ETAP PRAKTYCZNY       TL

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

9.00

120min

17

4a

5

09.01.2019

środa

ETAP PRAKTYCZNY       TL

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

13.00

120min

17

absolwent

1

09.01.2019

środa

ETAP PRAKTYCZNY     TL

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

16.00

120min

17

3a

7

14.01.2019

poniedziałek

ETAP PRAKTYCZNY        TI

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

08.00

150min

22

absolwent

1

15.01.2019

wtorek

ETAP PRAKTYCZNY       TE

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

09.00

180min

20

4c

2

17.01.2019

czwartek

ETAP PRAKTYCZNY        TE

A.36

Prowadzenie rachunkowości

09.00

180min

20

absolwent

2

18.01.2019

piątek

ETAP PRAKTYCZNY         TOR

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

8.00

120min

01

4b

6

12.00

120min

01

4b

5

11.02.2019

poniedziałek

ETAP PRAKTYCZNY        TI

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

8.00

150min

21

3e

6

13.02.2019

środa

ETAP PRAKTYCZNY           TI

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

8.00

150min

21

4e

6

12.00

150min

21

4e

5