HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO 2020 – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO 2020 – FORMUŁA 2017

WYKAZ ZDAJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH SALACH – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

WYKAZ ZDAJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH SALACH – CZĘŚĆ PISEMNA