HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA 1,     STYCZEŃ – LUTY 2021

CZĘŚĆ PISEMNA:

-

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:


FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019