Egzaminy zawodowe

Komunikat OKE – opłata za egzamin

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2021, potwierdzającego   kwalifikacje w zawodzie   lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem.

Komentarze są wyłączone więcej...


Odbiór świadectw i dyplomów

Świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły wydawane będą w poniedziałek, 31. sierpnia 2020 r., w godz. 8.15-9.45 oraz 11.30-14.00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego. Po tym terminie możliwy będzie odbiór dokumentów w godzinach pracy kierownika szkolenia praktycznego.
Obecni uczniowie szkoły świadectwa otrzymają w dniach 1. i 2. września 2020 r.

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 2, czerwiec – lipiec 2020 formuła 2012 i formuła 2017.
Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2020 – Harmonogram egzaminu zawodowego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...


Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 maja 2020 r.

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020- formuła 2012 i formuła 2017

część  pisemna

część praktyczna

Komentarze są wyłączone więcej...

ODBIÓR ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są do odbioru w szkole. Uczniowie/Absolwenci chcący odebrać świadectwo proszeni są o korzystanie z wejścia od strony boiska. Po wykonaniu telefonu do sekretariatu (numer znajduje się na drzwiach) należy poczekać na pojawienie się pracownika szkoły, który będzie uprawniony do wydania dokumentu. Odbiór potwierdzany jest własnoręcznym podpisem. Ze względu na epidemię należy zachować wszelkie konieczne środki ostrożności.
Odbiór możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. pn., śr., czw. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00.

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do dnia 31. marca 2020 r. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklaracje będzie można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres sekretariat@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Dariusz Jan Betscher

Komentarze są wyłączone więcej...

Odbiór świadectw i dyplomów!

Odbiór  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będzie możliwy od 31 marca 2020 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.
Zapraszamy z dowodem osobistym !
Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman
Komentarze są wyłączone więcej...

Proszę wszystkich  i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie z komunikatem:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012 oraz według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017. Aktualizacja z 11 marca 2020

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2012

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman
Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga! Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Komunikat z dnia 04.01.-2020 r. w sprawie złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminów w sesji 2 ( czerwiec – lipiec 2020 ) o składanie deklaracji jeżeli tego nie uczynili.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do 14.02.2020 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Deklarację można pobrać tutaj

Kierownik praktycznej nauki zawodu,

Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat dyrektora CKE z dnia 5 grudnia 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r.

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D