Egzaminy zawodowe

Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminach zawodowych

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
Formuła 2012, formuła 2017
część pisemna
część praktyczna
Formuła 2019
część pisemna
część praktyczna
Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga! Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminów w sesji 2 ( czerwiec – lipiec 2021 ) o składanie deklaracji jeżeli jeszcze tego nie uczynili. Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do 07.02.2021 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Wzory deklaracji dla klas IV:

Uczniowie klas trzecich składali już deklaracje w terminie wcześniejszym. Jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił proszę pobrać wzór niewypełnionej deklaracji.

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat dyrektora CKE z dnia 10 grudnia 2020 r.

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r – formuła 2012 i formuła 2017

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń-luty 2021.
Harmonogram egzaminów w sesji styczeń-luty 2021 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2021 – Harmonogram egzaminu zawodowego.
Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman
Komentarze są wyłączone więcej...

Pismo Dyrektora CKE w sprawie planowania egzaminów dla sesji styczeń-luty 2021

W związku z sytuacją pandemiczną CKE wprowadziła możliwość zmian w planowaniu egzaminów na sesję styczeń-luty 2021. Szczegóły znajdziecie w PIŚMIE DYREKTORA CKE.

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń – luty   2021, formuła 2012 i formuła 2017.

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty  2021 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2021 – Harmonogram egzaminu w zawodzie.

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat OKE – opłata za egzamin

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2021, potwierdzającego   kwalifikacje w zawodzie   lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem.

Komentarze są wyłączone więcej...


Odbiór świadectw i dyplomów

Świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły wydawane będą w poniedziałek, 31. sierpnia 2020 r., w godz. 8.15-9.45 oraz 11.30-14.00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego. Po tym terminie możliwy będzie odbiór dokumentów w godzinach pracy kierownika szkolenia praktycznego.
Obecni uczniowie szkoły świadectwa otrzymają w dniach 1. i 2. września 2020 r.

Komentarze są wyłączone więcej...

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 2, czerwiec – lipiec 2020 formuła 2012 i formuła 2017.
Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2020 – Harmonogram egzaminu zawodowego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komentarze są wyłączone więcej...


Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 maja 2020 r.

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020- formuła 2012 i formuła 2017

część  pisemna

część praktyczna

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D