Komunikaty

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w poniedziałek, 5. lipca 2021 r., w godzinach od 12.00 do 15.00 w sali nr 2. Po tym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły, w godzinach jego pracy.

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarł śp. Wiesław Świerczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł były pracownik naszej szkoły, śp. Wiesław Świerczyński. Pan Wiesław był szanowanym nauczycielem wychowania fizycznego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, dn. 21. grudnia 2020 r. o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Nakle n. Not.

Komentarze są wyłączone więcej...

Harmonogram Praktyk

Drodzy Uczniowie,

harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 po aktualizacji znaleźć można w zakładce PRAKTYKI ZAWODOWE.

Zmiany dotyczą klas 3a i 2eG.

Komentarze są wyłączone więcej...


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się według poniższego harmonogramu i ograniczy się wyłącznie do spotkania z wychowawcami klas.
Wskazane jest przybycie do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania z wychowawcą i opuszczenie szkoły niezwłocznie po nim.
Należy unikać zbędnego gromadzenia się na terenie szkoły (dotyczy to zarówno budynku szkoły jak i jego obejścia).
Do szkoły wchodzimy wejściem od strony ulicy Staszica, wychodzimy od strony boiska szkolnego. Na terenie szkoły obowiązkowe jest zakrywanie maseczką lub przyłbicą ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy sal lekcyjnych. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
Klasy pierwsze po zakończeniu spotkania z wychowawcą pozostają w swoich salach. Następnie pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do sal komputerowych, gdzie na platformie Moodle rozwiązują test poziomujący z języka angielskiego.

Klasy pierwsze – godz. 8.00
I a LO – sala nr 4 (parter)
I b TOT – sala nr 10 (piętro I)
I c TE/TRa – sala nr 20 (piętro II)
I d TRe – sala nr 04 (piwnica)
I e TI – sala nr 11 (piętro I)
I f TL – sala nr 12 (piętro I)

Klasy drugie (absolwenci SP) – godz. 9.00
II aP – sala nr 1 (parter)
II bP – sala nr 2 (parter)
II cP – sala nr 3 (parter)
II dP – sala nr 14 (piętro I)
II eP – sala nr 21 (piętro II)
II fP – sala nr 15 (piętro I)

Klasy drugie (absolwenci GIM) – godz. 10.00
II aG – sala nr 4 (parter)
II bG – sala nr 35 (piętro III)
II cG – sala nr 36 (piętro III)
II dG – sala nr 33 (piętro III)
II eG – sala nr 23 (piętro II)

Klasy trzecie – godz. 11.00
III a – sala nr 10 (piętro I)
III b – sala nr 11 (piętro I)
III c – sala nr 14 (piętro I)
III d – sala nr 2 (parter)
III e – sala nr 12 (piętro I)

Klasy czwarte – godz. 12.00
IV a – sala nr 35 (piętro III)
IV b – sala nr 13 (piętro I)
IV c – sala nr 22 (piętro II)
IV d – sala nr 24 (piętro II)
IV e – sala nr 3 (parter)

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarła ś.p. Anna Rybacka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Anna Rybacka (30.08.1936-12.05.2020).
Od 1 września 1983r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W latach 1985-89 kierownik warsztatów odzieżowych. Pani Anna Rybacka działała w ZHP, była harcmistrzem a za swoją wyróżniającą się pracę w roku 1975 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Przez ponad 50 lat zaangażowana w działania ZNP. Pełniła funkcje od członka zarządu po funkcje prezesa oddziału. Na szczególne uznanie zasługuje jej praca jako zastępcy przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W ramach tej sekcji p. Rybacka zajmowała się sprawami socjalnymi emerytów i rencistów. Pani Anna Rybacka była też delegatem rodzin katyńskich. Na zasłużoną emeryturę przeszła w roku 1989.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 15 maja 2020r.  o godz. 11.00 na nakielskim cmentarzu.
Komentarze są wyłączone więcej...

Ogrodzenie gotowe

W naszej szkole  odbyła się wczoraj uroczystość oddania do użytkowania nowego ogrodzenia od strony ul. Staszica. Ze względu na okoliczności epidemiczne uroczystość była skromna, jednak bardzo ważna dla społeczności Staszica.
Komentarze są wyłączone więcej...


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Od marca do grudnia 2020 r. realizowane będą w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne. Ich realizacja możliwa będzie dzięki środkom przyznanym przez  Zarząd Powiatu Nakielskiego, który podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia te stwarzają młodzieży alternatywne szanse spędzania wolnego czasu. Ustalając listę grantobiorców, poza spełnianiem wymagań formalnych,  brano pod uwagę to, jak dużej grupie młodych ludzi dany projekt zagwarantuje spędzanie czasu w sposób kreatywny i oryginalny.
Środki finansowe przyznano 22 projektom (na 30 nadesłanych). Wśród nich najwięcej – bo aż 5 to przedsięwzięcia, które będą realizowane w naszej szkole. W sumie uzyskały one 23.960 zł dofinansowania. (czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z panującą epidemią koronawirusa szkoła będzie zamknięta do 25. marca. W sprawach pilnych można się kontaktować telefonicznie: 523852586, mailowo: sekretariat@staszic.eu lub za pośrednictwem e-dziennika.

Komentarze są wyłączone więcej...

KOMUNIKAT

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają na okres od 12. marca 2020 r. do 25. marca 2020 r. zawieszone.

Komentarze są wyłączone więcej...

Życzenia Bożonarodzeniowe

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D