Komunikaty

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się według poniższego harmonogramu i ograniczy się wyłącznie do spotkania z wychowawcami klas.
Wskazane jest przybycie do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania z wychowawcą i opuszczenie szkoły niezwłocznie po nim.
Należy unikać zbędnego gromadzenia się na terenie szkoły (dotyczy to zarówno budynku szkoły jak i jego obejścia).
Do szkoły wchodzimy wejściem od strony ulicy Staszica, wychodzimy od strony boiska szkolnego. Na terenie szkoły obowiązkowe jest zakrywanie maseczką lub przyłbicą ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy sal lekcyjnych. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
Klasy pierwsze po zakończeniu spotkania z wychowawcą pozostają w swoich salach. Następnie pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do sal komputerowych, gdzie na platformie Moodle rozwiązują test poziomujący z języka angielskiego.

Klasy pierwsze – godz. 8.00
I a LO – sala nr 4 (parter)
I b TOT – sala nr 10 (piętro I)
I c TE/TRa – sala nr 20 (piętro II)
I d TRe – sala nr 04 (piwnica)
I e TI – sala nr 11 (piętro I)
I f TL – sala nr 12 (piętro I)

Klasy drugie (absolwenci SP) – godz. 9.00
II aP – sala nr 1 (parter)
II bP – sala nr 2 (parter)
II cP – sala nr 3 (parter)
II dP – sala nr 14 (piętro I)
II eP – sala nr 21 (piętro II)
II fP – sala nr 15 (piętro I)

Klasy drugie (absolwenci GIM) – godz. 10.00
II aG – sala nr 4 (parter)
II bG – sala nr 35 (piętro III)
II cG – sala nr 36 (piętro III)
II dG – sala nr 33 (piętro III)
II eG – sala nr 23 (piętro II)

Klasy trzecie – godz. 11.00
III a – sala nr 10 (piętro I)
III b – sala nr 11 (piętro I)
III c – sala nr 14 (piętro I)
III d – sala nr 2 (parter)
III e – sala nr 12 (piętro I)

Klasy czwarte – godz. 12.00
IV a – sala nr 35 (piętro III)
IV b – sala nr 13 (piętro I)
IV c – sala nr 22 (piętro II)
IV d – sala nr 24 (piętro II)
IV e – sala nr 3 (parter)

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarła ś.p. Anna Rybacka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Anna Rybacka (30.08.1936-12.05.2020).
Od 1 września 1983r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W latach 1985-89 kierownik warsztatów odzieżowych. Pani Anna Rybacka działała w ZHP, była harcmistrzem a za swoją wyróżniającą się pracę w roku 1975 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Przez ponad 50 lat zaangażowana w działania ZNP. Pełniła funkcje od członka zarządu po funkcje prezesa oddziału. Na szczególne uznanie zasługuje jej praca jako zastępcy przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W ramach tej sekcji p. Rybacka zajmowała się sprawami socjalnymi emerytów i rencistów. Pani Anna Rybacka była też delegatem rodzin katyńskich. Na zasłużoną emeryturę przeszła w roku 1989.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 15 maja 2020r.  o godz. 11.00 na nakielskim cmentarzu.
Komentarze są wyłączone więcej...

Ogrodzenie gotowe

W naszej szkole  odbyła się wczoraj uroczystość oddania do użytkowania nowego ogrodzenia od strony ul. Staszica. Ze względu na okoliczności epidemiczne uroczystość była skromna, jednak bardzo ważna dla społeczności Staszica.
Komentarze są wyłączone więcej...


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Od marca do grudnia 2020 r. realizowane będą w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne. Ich realizacja możliwa będzie dzięki środkom przyznanym przez  Zarząd Powiatu Nakielskiego, który podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia te stwarzają młodzieży alternatywne szanse spędzania wolnego czasu. Ustalając listę grantobiorców, poza spełnianiem wymagań formalnych,  brano pod uwagę to, jak dużej grupie młodych ludzi dany projekt zagwarantuje spędzanie czasu w sposób kreatywny i oryginalny.
Środki finansowe przyznano 22 projektom (na 30 nadesłanych). Wśród nich najwięcej – bo aż 5 to przedsięwzięcia, które będą realizowane w naszej szkole. W sumie uzyskały one 23.960 zł dofinansowania. (czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z panującą epidemią koronawirusa szkoła będzie zamknięta do 25. marca. W sprawach pilnych można się kontaktować telefonicznie: 523852586, mailowo: sekretariat@staszic.eu lub za pośrednictwem e-dziennika.

Komentarze są wyłączone więcej...

KOMUNIKAT

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają na okres od 12. marca 2020 r. do 25. marca 2020 r. zawieszone.

Komentarze są wyłączone więcej...

Życzenia Bożonarodzeniowe

Komentarze są wyłączone więcej...

Miłosz Bolewski wśród najlepszych

Dnia 2. grudnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy za swoje wyniki w nauce otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczał pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Wśród wyróżnionych znalazł się Miłosz Bolewski, uczeń klasy IV e technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Miłosz uzyskał w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen spośród wszystkich uczniów naszej szkoły. GRATULUJEMY!

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Kolejne wyróżnienie dla pracowników Staszica

Dnia 22. listopada 2019 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Dwoje naszych pracowników, w uznaniu ich zasług dla krzewienia krwiodawstwa, otrzymało pamiątkowe serca. To ogromne wyróżnienie dla naszej społeczności, a w szczególności dla Pani Marty Lewandowskiej, specjalistki ds. kadrowo-płacowych oraz Pana Sławomira Chmielewskiego, naszego nauczyciela. (czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Wyróżnienie dla Staszica

Dnia 12. listopada 2019 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów 100-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podczas uroczystości w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, wysiłek wielu nauczycieli i uczniów naszej szkoły, uhonorowani zostaliśmy medalem Przyjaciel Dziecka, wręczanym z okazji rocznicy powstania TPD.

Ponadto pani Małgorzata Sass-Jakóbczyk, nasz szkolny pedagog, otrzymała przyznaną w ubiegłym roku odznakę Przyjaciel Dziecka TPD. Gratulujemy wyróżnienia.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Uczniowie „Staszica” na grobach kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

Jak co roku, uczniowie Zespołu Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią uczcili pamięć nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły, którzy spoczywają na nakielskim cmentarzu. W tym roku inicjatorem był Samorząd Uczniowski, Drużyna Harcerska im. Ireny Sendlerowej, dyrektor Dariusz Jan Betscher oraz nauczyciele p. Krzysztof Borus i p. Karol Lizak. Młodzież, jak co roku, zapaliła znicze i wykonała okolicznościowe kartki, które zostały położone na każdym odwiedzanym grobie.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D