Projekt “EduAkcja w technikach”

Logistycy w Zelanie

        Dnia 11. czerwca 2019 roku klasy IIa i IIIa Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk odbyły jednodniową praktykę w firmie ZELAN sp. z o.o.. Zajęcia odbyły się w ramach projektu EduAkcja w Technikach.

(czytaj dalej…)


Wyjazd studyjny na lotnisko w Bydgoszczy

     Dnia 18. grudnia 2018 roku uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk odbyli jednodniową praktykę w ramach wyjazdu studyjnego do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Wyjazd był był elementem realizacji projektu “EduAkcja w Technikach

(czytaj dalej…)


INFORMACJA O NABORZE w ramach Projektu ”EduAkcja w technikach”

Rozpoczynamy rekrutację uczniów na kurs
prawa jazdy KAT.B dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk – 5 osób

Przewidywany termin realizacji kursów marzec – październik 2018

(czytaj dalej…)


Informatycy na kursie „CISCO IT Essentials”

        Podobnie jak  w zeszłym roku, końcówka wakacji i tym razem oznaczała dla grupy uczniów Technikum Informatycznego ze Staszica możliwość wzięcia udziału w prestiżowym kursie „CISCO IT Essentials” organizowanym przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kurs był nagrodą za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, a finansowany w całości w ramach projektu „EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe). Taka forma wsparcia dla uczniów Staszica będzie realizowana jeszcze w 2019 roku.

(czytaj dalej…)


Mamy nową pracownię komputerową

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią dzięki wsparciu finansowym przekazanym w ramach projektu „EduAkcja w technikach” od początku listopada może być dumny z nowej pracowni komputerowej dla uczniów Technikum kształcącym w zawodzie Technik informatyk. Szkolna pracownia została wyposażona w 18 nowych stacji komputerowych wraz z monitorami, 5 serwerów z monitorami, tablicę interaktywną z projektorem multimedialnym, 2 drukarki wraz oprogramowaniem.

(czytaj dalej…)Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów TOT przygotowujące do egzaminów

        W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią odbywają się zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej.

(czytaj dalej…)


Kurs dla operatora wózka widłowego

        Dziesięcioro uczniów ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią w okresie od 17.07.-31.07.2017 w ramach projektu ” EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) miało możliwość uczestnictwa w kursie dla operatora wózka widłowego wraz z wymiana butli gazowej.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Kurs prawa jazdy dla 15 uczniów w 2017 roku

        Nasza szkoła dzięki dotacji w ramach projektu „EduAkcja w technikach” mógł uatrakcyjnić ofertę edukacyjną dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk i sfinansować kurs prawa jazdy kat. B. dla 15 uczniów w 2017 roku.

(czytaj dalej…)


Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów TL potwierdzających kwalifikacje A.30, A.31, A.32

        W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią odbywają się zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk (A.30, A.31, A.32).

(czytaj dalej…)


„EduAkcja w technikach” – zajęcia dodatkowe dla TI, kwalifikacje E12 i E13

        W ramach projektu „EduAkcja w technikach” uczniowie klasy III e Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią przygotowują się obecnie  do egzaminu z kwalifikacji E.13.

(czytaj dalej…)Administracja: M D