Rekrutacja

REKRUTACJA – listy kandydatów zakwalifikowanych

Drodzy Ósmoklasiści, poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszej szkoły z podziałem na kierunki kształcenia.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie są tożsame z listami przyjętych i nieprzyjętych. System rekrutacyjny jest tak skonstruowany, że na listach zakwalifikowanych znajdują się także kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), stanowiących potwierdzenie woli podjęcia nauki oraz tym samym podstawę do przyjęcia do szkoły. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy złożyli wyłącznie kopie wymaganych dokumentów, oznaczać będzie, iż ich miejsca zajmą kolejno kandydaci z listy niezakwalifikowanych, o czym będziemy na bieżąco informować telefonicznie Waszych rodziców. Tak więc, jeśli Twojego nazwiska nie ma na liście zakwalifikowanych, nie oznacza to jeszcze, że nie zostaniesz przyjęty do naszej szkoły.
Ta sama zasada obowiązuje we wszystkich szkołach korzystających z elektronicznego systemu naboru.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK REKLAMY

Komentarze są wyłączone więcej...

ÓSMOKLASIŚCI!

Listy przyjętych do poszczególnych oddziałów wywieszone zostaną jutro, tj. 19. sierpnia 2020 r., o godz. 10.00.

Komentarze są wyłączone więcej...

ÓSMOKLASISTO!

Już jutro, tj. 12. sierpnia 2020 r. rozpocznie się kolejny etap procesu rekrutacji. O godzinie 12.00 w hallu szkoły wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych. Nie są to listy ostateczne, czyli listy przyjętych. Jeśli nie znajdziesz swojego nazwiska na listach zakwalifikowanych, nie oznacza to, że nie dostaniesz się do naszej szkoły. Systemy rekrutacji poszczególnych powiatów nie są ze sobą skorelowane. Oznacza to, że uczniowie kandydujący na przykład do szkół bydgoskich mogą kandydować także do szkół nakielskich, niekoniecznie chcąc podjąć w nich naukę. Takie osoby również znajdą się na listach zakwalifikowanych. Jeśli osoby te nie potwierdzą woli nauki w danej szkole, automatycznie zwolnią miejsce dla tych, którzy znajdą się na listach rezerwowych.
Pamiętaj, że do 18. sierpnia musisz potwierdzić wolę nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany. Potwierdzeniem woli nauki jest złożenie podpisu na liście zakwalifikowanych oraz dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty.
Sprawdzając listy zakwalifikowanych w szkole uważnie przeczytaj wszystkie komunikaty. Będą zawierały bardzo ważne informacje.
W razie pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Komentarze są wyłączone więcej...

ÓSMOKLASISTO!

W piątek, 31. lipca, rozpoczął się kolejny etap procesu rekrutacji. Od tego dnia możesz odbierać w swojej szkole podstawowej zaświadczenie o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Pamiętaj, aby zaświadczenie to dostarczyć do szkoły, do której złożyłeś wniosek o przyjęcie. Masz na to czas tylko do wtorku, 4. sierpnia.

Komentarze są wyłączone więcej...


Administracja: M D